Minister Bart van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat heeft in de strijd met de NAM om vergoeding van schade door gasbevingen zijn eerste gevoelige nederlaag geleden.

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de minister dat de NAM 40,4 van de 55,6 miljoen euro bijdraagt aan de kosten van de stuwmeerregeling. Deze regeling voor bevingsgedupeerden was in 2019 van kracht om de forse achterstand bij de schadeafhandeling sneller in te lopen.

Regeling lag gevoelig bij NAM

Mensen konden gebruik maken van een vaste vergoeding van 5000 euro en hoefden niet meer te wachten op een opname en beoordeling van hun schade. Iedereen die voor 1 januari 2019 een schademelding had gedaan, kon in plaats van vijf mille ook kiezen voor herstel door een aannemer tot een bedrag van maximaal 11.000 euro. Ongeveer 10.000 huishoudens gingen in op het aanbod.

De regeling lag gevoelig bij de NAM. Volgens de minister was vooraf zonder instemming met de NAM de keuze gemaakt voor de stuwmeerregeling. In het belang van de snelle afhandeling werden aanvragen om schadevergoeding niet getoetst aan het civiele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Daardoor ontbrak een juridische basis voor het verhalen van alle kosten van de uitvoering van de stuwmeerregeling op de NAM.

Minister Van ‘t Wout zegt dat de stuwmeerregeling een financieel risico met zich meebracht, maar dat het kabinet dit bewust deed met het oog op het belang van de Groningers. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt de manier waarop de NAM zich opstelt, schandalig. ,,Eerst laat de NAM de schadeafhandeling totaal in de soep lopen en maakt mensen gek met procedures. Dan neemt het rijk de schadeafhandeling over en is de NAM nog te beroerd om de kosten te betalen.’’

‘Wat zitten daar voor mensen?’

Met het oog op alle gasellende in Groningen vindt Nijboer de opstelling van de NAM absurd. ,,Wat zitten daar voor mensen. Hebben ze geen enkele moraal? De NAM troggelt elke keer weer geld af. Eerst 90 miljoen voor minder gaswinning, nu weer een kwart van de kosten voor de schaderegeling. Gelijk een slechte beurt voor deze nieuwe gasminister.’’

Ook zijn voorganger Eric Wiebes kreeg er van de Tweede Kamer behoorlijk van langs toen hij vorig jaar plompverloren meedeelde dat er 90 miljoen moest worden overgemaakt aan de NAM. De minister zei toen dat de Staat achter de schermen een deal had gesloten over extra kosten en gederfde inkomsten, omdat ‘de olies’ minder gas uit de grond konden halen dan afgesproken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen