Woensdag mogelijk 70 miljoen euro aan subsidies voor aardbevingsgebied

Het bestuur van het Nationaal Programma Groningen beslist woensdagmiddag welke plannen gehonoreerd worden. Als alles wordt goedgekeurd wordt er bijna 70 miljoen euro uitgekeerd.

Er liggen 38 plannen van gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen op tafel vandaag. De projecten lopen uiteen van een complete facelift voor de gemeente Appingedam tot kleine snippers zoals het opknappen van rommelerven en rotte kiezen in de gemeente Loppersum.

Nationaal Programma Groningen

Het geld voor de plannen komt uit het Nationaal Programma Groningen (NPG). In dit programma zit de ruim één miljard euro die de regio kreeg als compensatie voor de ellende door het aardgas.

Het geld van het NPG is niet bedoeld voor de versterkingsoperatie of als schadevergoeding voor mijnbouwschade. Het is voor het werken aan toekomstperspectief in de regio.

Vanuit het NPG krijgen zeven gemeenten in het Groninger aardbevingsgebied elk 15 miljoen euro voor concrete projecten, zoals stads- en dorpsvernieuwingsprojecten die op korte termijn kunnen starten. Ook krijgt de provincie 15 miljoen euro voor projecten met bepaalde thema’s.

5 gemeenten dienen plannen in

De gemeenten die plannen hebben ingediend zijn Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland en Loppersum. Delfzijl vraagt bijvoorbeeld geld voor de herontwikkeling van een deel van het plein Molenberg.

Midden-Groningen gaat in juni projecten indienen. De gemeente Oldambt later dit jaar.

Het Hogeland zit met de plannen bijna aan 15 miljoen euro. Loppersum doet het iets rustiger aan. Die gemeente heeft plannen ingediend voor een totaalbedrag van 2,3 miljoen euro.

Plannen voor het totale bedrag

Appingedam en Groningen jassen met hun plannen direct het volledige bedrag van 15 miljoen euro er doorheen.

De gemeente Groningen snoept er zelfs een tonnetje extra bij: als alle projecten bij elkaar worden opgeteld hebben zij voorstellen ingediend voor in totaal 15,1 miljoen euro. Volgens woordvoerder Marloes Hingstman komt dit doordat zij een globale inschatting van de kosten hebben gemaakt. Die moeten nog verder worden verfijnd. De gemeente krijgt niet meer dan 15 miljoen euro.

Vier aanvragen ingetrokken

Bij de beoordeling is gekeken of de indieners onder meer nog dit jaar kunnen starten met hun plannen en of er aanvullende investeringen gedaan worden.

In totaal zijn er in deze ronde 42 aanvragen gedaan. Vier aanvragen zijn ingetrokken omdat ze nog niet aan de voorwaarden voldoen.

Vorige week werd ook al 2,7 miljoen uitgedeeld aan leefbaarheidsprojecten

Dit geld komt uit een ander potje van het NPG. In 2018 werd vooruitlopend op de start van het Nationaal Programma Groningen geld toegekend vanuit het Rijk.

Hiervan is 8,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor leefbaarheidsprojecten van gemeenten in het aardbevingsgebied in Groningen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen