De 1,15 miljard die Den Haag in het Nationaal Programma Groningen steekt, is bij lange na niet genoeg om de structurele achterstanden van de provincie weg te werken.

Dat stelde NPG-directeur Siem Jansen woensdagavond bij een presentatie in Provinciale Staten over de ‘nulmeting’ die zijn organisatie heeft laten doen naar de aard en omvang van de historische achterstand die Groningen op sociaal-economisch terrein nog altijd heeft ten opzichte van de rest van het land.

Jansen: huidige NPG-kas is slechts ‘startkapitaal’

Dat onderzoek onderstreept volgens Jansen dat die 1,15 miljard slechts een ‘startkapitaal’ is. Daarmee gaat het NPG het doel niet halen om de provincie richting de landelijk gemiddelden te loodsen. De scores op gebied van economie, werken en leren, leefbaarheid, natuur en klimaat blijven daar nu nog ver bij achter.

,,Met deze nulmeting is nog maar eens kraakhelder geworden dat er ontzéttend veel te doen is in Groningen”, stelt Jansen. ,,En dat er dus alle aanleiding is om daar meer aandacht aan te besteden. Er moet meer gebeuren, veel meer dan gedacht.”

Groningen moet opnieuw de boer op in Den Haag en Brussel

Groningen zal daarvoor opnieuw de boer op moeten. Niet alleen in Den Haag, waar commissaris van de koning en NPG-voorzitter René Paas goede hoop heeft dat er in een aanstaand regeerakkoord meer geld naar Groningen komt. Maar ook in Brussel.

De NPG probeert nu ,,als het ware een mandje samen te stellen” van alle mogelijke nationale en Europese fondsen en beleidsprogramma’s waar Groningen de komende jaren geld uit zou kunnen putten om meer gas te geven in zijn inhaalrace.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen