Het Rijk en de NAM moeten af van het idee dat bij de versterking iedere handeling juridisch wordt dichtgetimmerd, zeggen de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Oeverloze vergaderingen en onderhandelingen over hoe het gasgebied moet worden versterkt, liepen in de soep. Peter Spijkerman kon de eerste zes maanden als Nationaal Coördinator Groningen (NCG) geen kant op. ,,Ik zat in een black box.’’

Bestuurders vlogen elkaar in de haren

De NCG merkte dat hij wel verantwoordelijk is voor de versterking maar niet de bevoegdheden had om voortvarend aan de slag te gaan. ,,Er is op de rem getrapt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), lokale en regionale bestuurders vlogen elkaar in de haren over de gewenste aanpak. Er was in en buiten de deur veel vijandigheid. De NAM was niet uit het systeem.’’

Inmiddels hamert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) na de zoveelste beving op een crisisaanpak bij de versterking van duizenden woningen. Het kabinet heeft in de Tweede Kamer uitgebreid excuses gemaakt aan Groningen. Een vastgesteld budget voor de versterking is er niet, maar premier Rutte verklaarde dat het veiliger maken van Groningen niet om geld gaat.

Aannemersvariant een kans geven

,,Doe me een lol. We moeten meters maken en de aannemersvariant een kans geven’’, zegt Spijkerman. Hierbij onderscheiden bouwbedrijven zonder juridische haarkloverij en uitgebreide inspecties type woningen en kijken of de beoogde versterkingsaanpak in straat, wijk en dorp de juiste is.

,,Laten we met zijn allen doen in plaats van lullen. We zullen tegen dingen aanlopen die onverwacht zijn, maar hopelijk kunnen we problemen in goed overleg met de bewoners praktisch oplossen.’’ Zo sluit Spijkerman niet uit dat een aantal woningen met een licht verhoogd risico op instorten na een zware beving, bij nader inzien toch moet worden versterkt. ,,Dan heb je meer bouwcapaciteit nodig. Maar hoeveel? Ik heb al voor meer dan 100 miljoen opdracht gegeven voor het opnemen en beoordelen van woningen, maar ik besef dat ik daarmee de oorlog niet win. Waar het om gaat is dat er daadwerkelijk wordt versterkt en mensen zich veiliger voelen.’’

NCG wil geen al te hoge verwachtingen wekken

Wat dat betreft wil Spijkerman voor de nabije toekomst geen al te hoge verwachtingen wekken. ,,We werken samen met de gemeenten, maar onze NCG-organisatie is voor een deel leeggelopen. Dat komt omdat veel mensen vanwege de eerder onzekere situatie hier zijn vertrokken. We werken nog met veel externen, maar de komende tijd kunnen we weer veel contracten voor onbepaalde tijd aanbieden.’’ Daarnaast moet Spijkerman van zijn ‘club’ en het Centrum Veilig Wonen (CVW) één uitvoeringsorganisatie maken. ,,Bij het CVW zit veel deskundigheid die we in de nieuwe organisatie goed kunnen gebruiken.’’

Kanttekeningen zet de NCG bij het instellen van een nieuwe Tijdelijke Commissie Versterking (TCV). Een instituut dat zich uitspreekt over nut en noodzaak van versterkingsprojecten. Ook de regio twijfelt aan het nut van een extra organisatie in de keten van ‘clubs’ die zich dagelijks stort op het bevingsdossier.

'Met nieuwe Tijdelijke Commissie Versterking kans op bestuurlijk gedoe'

Spijkerman zegt dat NCG al over een technische commissie beschikt die bouwopgaven in het licht van de beoogde veiligheid kan beoordelen. ,,Ik ben niet tegen het instellen van een onafhankelijke commissie als het TCV. Maar naast voordelen zie ik ook enorme nadelen. Je hebt ook weer kans op bestuurlijk gedoe.’’

Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelt dat het mogelijk is af te zien van de oprichting van een TCV. ,,Nog een commissie maakt versterking te ingewikkeld’’, zei Kockelkoren gisteren bij een bezoek aan Veendam. Het provinciebestuur wil met minister Eric Wiebes nog wel een boom opzetten over het instellen van een TCV.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen