Er is geen Groninger die beter wordt van het Nationaal Programma Groningen (NPG). ,,Wat merken die 600.000 Groningers daarvan? Helemaal niets!’’

GroenLinks-raadslid Henk Bos in Midden-Groningen, politicoloog en voormalig PvdA-bestuurder, laat geen spaan heel van het programma dat Groningen een boost zou moeten geven.

‘Bestuurders maken het zichzelf gemakkelijk’

Bos zegt onvoldoende vertrouwen te hebben in het NPG en het lokaal programmaplan. ,,Een van bovenaf opgelegd, selectief proces, waar de gewone Groninger helemaal niet bij betrokken is. Onbegrijpelijk en willekeurig. De organisatiestructuur is niet transparant, het is bureaucratisch en het budgetrecht van de raad wordt uitgehold. Versterking komt in het hele stuk niet voor.’’

Het GroenLinks-raadslid uit Tjuchem pleit voor een koppeling van het NPG en de versterkingsopgave. ,,Nu belanden er steeds stukjes op het bord van de burger. Er is geen sprake van een geïntegreerd burgerperspectief, maar van bestuurders die het zichzelf gemakkelijk maken.’’

‘Slechts 10 tot 20 procent naar de burger’

Hij mist samenhang en noemt de opzet van het NPG een belediging voor het budgetrecht van de gemeenteraad. ,,Van die 950.000 euro komt slechts 10 tot 20 procent bij burgers terecht. De rest gaat op aan proceskosten, terwijl de helft daarvan naar de burger had kunnen gaan, in plaats van naar bureaucratie.’’

Bos spuwde zijn gal over het NPG en het daarvan afgeleide Lokaal Programmaplan Midden-Groningen in de gemeenteraad van Midden-Groningen. ,,Niemand begrijpt dit stuk, het is onoverzichtelijk, een sprong in het duister.’’ Bos zegt zo kritisch te zijn omdat de NPG en gemeente zo geheimzinnig doen. ,,Ik wil als raadslid niet verantwoordelijk worden gemaakt voor iets waar ik geen weet van heb.’’

‘Ingebakken wantrouwen naar bestuurders’

Dat laatste is burgemeester Adriaan Hoogendoorn, als portefeuillehouder, niet met Bos eens. Hij wijst erop dat de raad zelf het lokaal programmaplan heeft vastgesteld. ,,Er is nadrukkelijk benoemd waarmee we aan de slag willen en u zit aan het stuur bij de uitwerking.’’

Maar aan dat stuur zit ook de boordelingscommissie van het NPG. De commissie waarvan Thea van der Veen (PvdA) vindt dat die paternalistisch is en blijk geeft van ingebakken wantrouwen naar lokale bestuurders toe. Dat is Bos volmondig met haar eens. Hij noemt de commissie ondemocratisch. ,,De gemeente moet haar eigen projecten beoordelen.’’

‘Zoeken naar de balans’

Hoogendoorn noemt de beoordeling deel van de afspraak. ,,Lokale projecten worden getoetst aan het programma van de NPG.’’ Hij zei toe de bemoeienis van de beoordelingscommissie tot een minimum te willen beperken. ,,We moeten zoeken naar de balans.’’

Het integraal koppelen van het NPG en de versterking, gaat hem een stap te ver. ,,Waar mogelijk zullen we koppelkansen zeker benutten. We investeren in de toekomst én zetten in op volwaardige versterking.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen