Nationaal Programma Groningen stelt 38 miljoen euro beschikbaar voor lokale programma's en projecten

Foto: Pixabay

Het dagelijks bestuur van Nationaal Programma Groningen heeft vrijdag de lokale programma’s van de gemeenten Eemsdelta en Oldambt goedgekeurd. Verder is geld toebedeeld aan projecten van de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Eemsdelta, en de provincie Groningen. In totaal is voor deze programma’s en projecten bijna 38 miljoen euro beschikbaar gesteld.

In het lokale programma van de nieuwe gemeente Eemsdelta zijn vier strategische doelen opgenomen:

 • sterke centrumkernen
 • leefbare dorpen en wijken
 • zelf- en samen-redzame inwoners
 • aantrekkelijk landschap en de openbare ruimte op orde

Deze doelen worden het komende jaar met burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, inwoners en ondernemers uitgewerkt in concrete programma’s en projecten.

Het project Experiment Krewerd is al verzekerd van een bijdrage, van 612.370 euro. In dit experiment hebben dorpsbewoners samen met deskundigen op tal van terreinen een dorpsvisie ontwikkeld, die de leefbaarheid van het dorp duurzaam vergroot en bestendigt.

Lokaal programma Oldambt

Het lokale programma van de gemeente Oldambt heeft vier thema’s:

 • jeugd
 • dorpen en wijken
 • ondernemers
 • toerisme en erfgoed.

De eerste zes goedgekeurde projecten uit dit programma zijn:

 • De Graanrepubliek - 842.400 euro
 • Stimuleringsregeling toekomstbestendig centrum Winschoten - 500.000 euro
 • Bibliotheek op school en Voorleesexpress - 560.720 euro
 • Fonds toekomstbestendig wonen - 750.000 euro
 • Lokaal Stimuleringsfonds - 1 miljoen euro

Deze projecten gaan over het maken van ambachtelijk voedsel gemaakt van Gronings graan en geld voor de dorpen en wijken om zelf aan de slag te gaan met leefbaarheidsprojecten. Verder het verduurzamen, verbeteren en levensloopbestendig maken van woningen, het toekomstbestendig maken van het centrum van Winschoten en het wegnemen van onderwijsachterstanden door in te zetten op meer (voor)lezen voor peuters, kleuters en basisschoolleerlingen.

Twaalf projecten gemeente Midden-Groningen

Voor het lokale programma van de gemeente Midden-Groningen gaf het dagelijks bestuur in december al groen licht. Vrijdag zijn de eerste 12 projecten uit het programma goedgekeurd. In totaal is hiervoor bijna 13,6 miljoen euro beschikbaar.

De gemeente investeert met het lokale programma in mensen, met name ook jeugd, gebieden en plekken die dit het hardste nodig hebben. De goedgekeurde projecten dragen hieraan bij. Van de twaalf projecten zijn er vier gericht op jongeren. Van ondersteuning bij het oplossen van schulden tot het opzetten van cultuurprojecten voor en door jongeren.

Het gaat om de volgende 12 projecten:

 • Midden-Groningen op de kaart - 155.000 euro
 • Ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting - 764.990 euro
 • Jongeren met Toekomst - 1.858.464 euro
 • Jongerenwerk + - 2,5 miljoen euro
 • JIM-aanpak (Jouw Ingebrachte Mentor) - 263.028
 • De IJsberg - 2.221.740,82 euro
 • Herstructurering Hoogezand-Noord - 2.510.750 euro
 • Aanpak verpauperde panden - 2 miljoen euro
 • Bevordering van sociale veerkracht - 700.000 euro
 • Jongeren pitchen voor hun cultuurprojecten - 250.000 euro
 • Hulpteam Overschild - 360.000 euro

Zeven projecten provincie Groningen

De provincie Groningen gaat samen met het Platform Regionale Arbeidsmarkt aan de slag met het programma Werken aan Ontwikkeling. Ze starten met zes projecten die een bijdrage leveren aan scholing en ontwikkeling van inwoners in alle fasen van hun leven: van de vaardigheden en ambities van jonge kinderen en jongvolwassenen tot en met de inzetbaarheid van oudere werknemers.

Een van deze projecten is Tijd voor Toekomst, waarbij de provincie samen met de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Groningen investeert in de talentontwikkeling van jonge kinderen. Zo organiseren ze workshops en excursies over een gezonde leefstijl, sport, cultuur,natuur of techniek De workshops en excursies worden gegeven tijdens zes extra schooluren per week.

Met geld van Nationaal Programma Groningen wordt de proef bij OBS Houwingaham in Bad Nieuweschans met twee jaar verlengd en uitgebreid naar een aantal andere basisscholen in de provincie.

Naast deze zes projecten kan het project duurzame industriewatervoorziening Delfzijl van start gaan, waarbij een duurzaam waternet aangelegd wordt voor de industrie in Delfzijl.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen