Excuses aan de Groningers aanbieden helpt altijd, vindt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. ,,Maar er moet nu echt iets gebeuren.’’

De ombudsman schreef woensdag een ‘zorgenbrief’ waarin hij de betrokken ministers en Groninger bestuurders aanspoort dat ze moeten doorpakken.

 ‘Voor de Groningers is het van essentieel belang dat er oprechte erkenning komt voor de situatie waarin zij zich al jaren bevinden’, schrijft hij.

De tijd van eindeloze procedures moet afgelopen zijn. ,,Het lijdt geen enkele twijfel dat de schade van veel Groningse huizen wordt veroorzaakt door aardbevingen. Groningers claimen niet voor niks. De schadeafhandeling moet daarom onmiddellijk worden opgepakt. Het liefst morgen.’’

Geen schijnvertoning

Voor de excuses van premier Rutte ‘was alleszins reden voor’, reageert oud-bestuurder Johan Remkes (VVD). ,,Maar excuses zijn woorden. Het komt er nu op aan de woorden om te zetten in daden.’’

Remkes gelooft dat de excuses van Rutte ‘oprecht’ zijn. ,,Het was geen schijnvertoning. Dat geldt ook voor de reactie van Wiebes. Die kan zich nog maar weinig veroorloven.’’

‘Enige hoop’

De voormalig minister en provinciebestuurder, die aangeeft dat hij zich ‘zeer betrokken’ bij Groningen voelt, gaat ervan uit dat de bewindslieden hun beloftes nu echt gaan waarmaken. Het pakket waarmee Wiebes is gekomen, geeft volgens hem ‘enige hoop’.

Rechtswetenschapper Jan Brouwer van de RUG is een stuk sceptischer. ,,Ik geloof er geen bal van dat Rutte het meent.’’ De gedupeerden kunnen aan de door hem gemaakte excuses in elk geval geen rechten ontlenen.

Verspreking van Wiebes

Illustratief voor de Haagse politiek vindt Brouwer de ‘verspreking’ van Wiebes. ,,In Den Haag wordt door velen gedacht dat een aardbeving van 3,4 op de schaal van Richter niks voorstelt. Ze vinden dat Groningers overdrijven, zo beluister ik vaak als ik er ben.’’

Brouwer koestert nog meer vertrouwen in de NAM dan in de Rijksoverheid. Hij betreurt het dat het Rijk de eindverantwoordelijkheid van de schadeafhandeling en versterking heeft overgenomen van de NAM.

,,Het is overgeheveld van privaatrecht naar publiekrecht. Probleem is dat de overheid veel meer belangen moeten dienen dan de NAM. Waarom zou het Rijk ruimhartiger omgaan met de bevingsgedupeerden dan met bewoners die overlast ervaren van Schiphol?’’

Crisissituatie

Van Zutphen stelt dat er in het aardbevingsgebied sprake is van een crisissituatie. Het is daarom van het grootste belang dat de betrokken ministers hun beloften nakomen. ,,We moeten druk houden op wat ze deze week in de Tweede Kamer hebben gezegd.’’

Het is volgens Remkes cruciaal dat de uitvoeringsorganisatie ‘voldoende mandaat’ en ‘doorzettingsmacht’ krijgt. ,,Dat is erg belangrijk. Als je dat niet regelt, dan zullen de schadeafhandeling en de versterking opnieuw smoren in bureaucratie.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen