Mogelijke schade door bodemdaling als gevolg van zoutwinning kan met ingang van november worden gemeld bij de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade. Dat maakt de Veendammer zoutwinner Nedmag bekend.

Wie meent schade te hebben als gevolg van zoutwinning, meldt dat nu nog bij Nedmag zelf.

Met ingang van 1 november kan schade worden gemeld bij de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade. Zij oordeelt wat de oorzaak van de schade is en wie daarvoor verantwoordelijk is. Nedmag komt wat dat aangaat op afstand te staan.

Nog nooit schade erkend

Stichting Stop Zoutwinning zegt niet onder de indruk te zijn van de aangekondigde veranderingen. ,,Nedmag heeft nog nooit schade als gevolg van bodemdaling erkend en vergoed’’, zegt Jean Pierre Dessart.

,,Als gevolg van gestapelde mijnbouw is het lastig om de veroorzaker van bodemdaling te aan te wijzen. Bodemdaling kan het gevolg zijn van zoutwinning, maar evenzogoed van gaswinning.’’

Gratis voor woningeigenaren en kleine bedrijven

De Commissie Mijnbouwschade onderzoekt oorzaak en omvang van de schade en neemt de bewijslast over van de melder. Advies is gratis voor woningeigenaren en kleine bedrijven.

Als de Commissie concludeert dat de schade veroorzaakt is door bodemdaling als gevolg van zoutwinning, dan moet het verantwoordelijke zoutbedrijf de schade binnen twee maanden vergoeden.

Gas of zout is nooit eenduidig aan te tonen

Dessart: ,,Schade als gevolg van bodemdaling is heel moeilijk te bewijzen, laat staan de veroorzaker daarvan. Komt het door het gas of door het zout? Dat is vrijwel nooit eenduidig aan te tonen. Claims die eenmaal zijn afgewezen, blijven afgewezen.’’

Nedmag zegt ‘als Gronings bedrijf de zorgen over mijnbouw en schade aan huizen goed te begrijpen’. De Veendammer zoutwinner heeft eerder al aangegeven groot voorstander te zijn van één onafhankelijk schadeloket voor alle mijnbouw in Groningen. Voor stichting Stop Zoutwinning is één schadeloket vooral symboolpolitiek.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen