Bodemdaling: Nedmag in Veendam bouwt zoutwinning fors af

Foto: DvhN

Zoutwinner Nedmag gaat per 1 januari 2020 de zoutwinning afbouwen met 30 procent. Dat zegt Nedmag-directeur Bert Jan Bruning. Dit omdat het tot eind 2020 of later kan duren voor er een winningsbesluit van het ministerie van Economische Zaken ligt en duidelijk is waar het bedrijf aan toe is.

Nedmag gaat terug van 270.000 naar 189.000 ton zoutwinning per jaar. ,,Dat betekent ook omzetverlies. Ik schat zeker 30 miljoen euro. We gaan zout dat al gewonnen is bufferen en we richten ons meer op hoogwaardig magnesiumzout om zo omzetverlies te compenseren en te voorkomen dat afnemers in de problemen komen.’’

Staatstoezicht

Bruning reageert op het jongste advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Die stelt dat de vier nieuwe bronnen die Nedmag wil aanboren bij Borgercompagnie veilig kunnen worden ontwikkeld. SodM is positief over de nieuwe manier van zoutwinning die Nedmag voorstaat. ,,Het winningsplan beschrijft de ontwikkeling, winningsfase maar ook opruimen van zoutcavernes en laat daarmee geen problemen achter voor later’’, stelt SodM.

Verder zout winnen uit de twee bestaande ondergrondse zoutbronnen bij Tripscompagnie acht SodM onwenselijk omdat dat leidt tot verdere bodemdaling. Die zoutbronnen zouden moeten sluiten. Zoutwinning op die locatie zou zorgen voor zeker 80 centimeter bodemdaling.

Ook liggen die twee zoutbronnen te dicht bij de caverne in Tripscompagnie waar april vorig jaar op 1800 meter diepte een lek in de zoutbron ontstond waarbij mogelijk 400 kuub diesel is weggelekt.

Donderdag 31 oktober wordt het advies in een raadscommissie van de gemeente Midden-Groningen besproken. In een brief aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken wijst de gemeente er nogmaals op dat er onder bewoners geen draagvlak is en dat er grote onrust en onzekerheid is.

Ontoereikend

Het gebied heeft te maken met bodemdaling. Bovendien ontbeert Nedmag kennis van de diepe ondergrond, schrijft de gemeente. ,,Die is ontoereikend om alle processen en effecten van ingrepen in de diepe ondergrond te kunnen begrijpen.’’ Ook de gemeente refereert aan het ongeluk in april 2018 in Tripscompagnie. ,,Ook het ontbreken van een veilige methode om cavernes aan het einde van de zoutwinning af te sluiten, sterkt ons in het advies om geen nieuwe cavernes te laten ontstaan.’’

Vertrouwen

Bruning: ,,Als ik het advies lees dan proef ik de waardering van SodM voor de voorgestelde manier van winning. Dat geeft vertrouwen.’’

Behalve Midden-Groningen moeten ook Veendam, Aa en Hunze, Tynaarlo, de provincies Groningen en Drenthe en waterschap Hunze en Aa’s een advies geven. Die gaan allemaal naar de Mijnraad die de minister adviseert. De aanbeveling van de minister komt vervolgens ter inzage te liggen. Iedereen kan hierover een zienswijze indienen die allemaal apart behandeld worden.

Wethouder Anja Woortman (PvdA) van Midden-Groningen. ,,In het rapport staan weliswaar zorgpunten benoemd, maar uiteindelijk leidt dat voor hen toch tot een positief advies. In de zoutwinning gaat het inmiddels niet meer over techniek, maar vooral over draagvlak. Mensen zijn het vertrouwen kwijt en de wetenschap kan dat niet terugbrengen met rapporten. Mensen met schade worden nog steeds niet goed geholpen.’’

Heel veel werk

De gemeente stelt in de brief aan minister Wiebes dat stoppen met zoutwinning in de toekomst tot banenverlies leidt. ,,Werkgelegenheid is vanzelfsprekend een belangrijk aandachtspunt voor onze gemeente, maar weegt – na alle ellende veroorzaakt door aardbevingen - niet op tegen nieuwe onzekerheid en aantasting van de leefbaarheid in onze gemeente.’’

Bij Nedmag werken 150 mensen. Aan indirecte werkgelegenheid zijn er volgens het bedrijf 750 banen. Bruning: ,,Dat zijn mensen die vooral in deze regio wonen. Mensen die niet alleen bij ons werken dus maar ook bij toeleveranciers, transportbedrijven en noem maar op.’’

menu