Nedmag mag boren bij Borgercompagnie

Zoutwinbedrijf Nedmag in Veendam.

Nedmag mag bij Borgercompagnie naar twee extra bronnen boren. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wijst een bezwaar van Midden-Groningen af.

Midden-Groningen (voorheen Hoogezand-Sappemeer) tekende bezwaar aan tegen de boringen. Die vinden op het grondgebied van de gemeente Veendam plaats. Omdat er schuin wordt geboord, worden ondergronds gemeentegrenzen overschreden. Er werd bezwaar aangetekend omdat de effecten van de boringen niet in kaart zijn gebracht. ,,Zoutwinning uit de twee nieuwe bronnen is ongewenst door de bodemdaling die het veroorzaakt’’, schreef de gemeente.

Bodemdaling

SodM stelt dat de twee beoogde boorlocaties (VE-5 en VE-6) bij Borgercompagnie in eerste instantie geen bodemdaling tot gevolg heeft. Bodemdaling blijft binnen de normen, stelt SodM. Dat Nedmag de putten mag boren, betekent echter niet dat er ook onbeperkt zout mag worden gewonnen uit de twee nieuwe bronnen.

Dan is er een aangepast winningsplan nodig stelt SodM dat eerst zal worden voorgelegd aan de minister van Economische Zaken. ,,Dan gaat men over op een andere manier van winnen, waarbij zout toestroomt uit de omgeving. Als Nedmag dan doorgaat met winning, begint mogelijk wel bodemdaling op te treden die niet is voorzien’’, schrijft SodM.

Tripscompagnie

Totdat de minister heeft ingestemd met een aangepast winnningsplan zal SodM erop toezien dat Nedmag de bodemdalingsruimte (een maximum van 50 centimeter bodemdaling) niet overschrijdt. Mocht Nedmag zout willen winnen uit de nieuwe bronnen bij Borgercompagnie zal SodM de minister ook adviseren over de veiligheidsrisico's.

Gerefereerd wordt aan het ondergrondse lek dat in april ontstond in het zoutveld in Tripscompagnie . ,,Ik ben bang dat de precieze oorzaak onduidelijk zal blijven’’, zegt Nedmag-directeur Bert-Jan Bruning. ,,Er is op 1800 meter diep een scheur in het zoutdak zelf ontstaan, een tussenlaag dus. De put zelf is niet lek geraakt.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen