Nieuw schoolgebouw voor basisschool De Meent in Schildwolde

Overzichtsfoto van het nieuwe kindcentrum Slochterveldweg (werknaam) in Slochteren, onderdeel van het Scholenprogramma Midden-Groningen. foto scholenprogramma midden-groningen

Openbare basisschool De Meent in Schildwolde krijgt een nieuw schoolgebouw. Nieuwbouw blijkt goedkoper dan het huidige schoolgebouw versterken.

Dat heeft het college van B en W van Midden-Groningen besloten en er komt een voorstel naar de raad. De Meent aan de Goeman Borgesiuslaan in Schildwolde stond op de nominatie om te worden versterkt.

De gemeente Midden-Groningen nam in december 2019 de verantwoordelijkheid voor de versterkingsopgave over. Onderzoek wees uit dat versterken, renoveren en verduurzamen van het huidige schoolgebouw, gelet op de hoge kosten die dat met zich meebrengt, niet doelmatig is.

Toekomstbestendige schoolgebouwen

,,Een nieuwe school op de huidige locatie bouwen is voor de langere termijn effectiever’’, zegt wethouder Erik Drenth (CDA). Hij noemt nieuwbouw voor De Meent goed nieuws. ,,Voor leerkrachten, kinderen en ouders is het bouwen van toekomstbestendige, duurzame en bovenal veilige schoolgebouwen, ongeacht waar ze staan, goed nieuws.’’

Uit een update van het Scholenprogramma Midden-Groningen blijkt dat de gemeente in ruim 20 projecten werkt aan veilige en toekomstbestendige scholen.

Scholenprogramma op koers

Ondanks de coronacrisis ligt dit programma op koers. In een aantal gevallen wordt zelfs dankzij het virus voortgang geboekt, omdat versterkingsprogramma’s juist dankzij de gesloten scholen kunnen worden gestart.

Drenth zegt graag een feestje te hebben gebouwd bij de aftrap van de bouwprojecten. ,,In deze tijd worden we echter gedwongen om andere keuzes te maken. Het is goed om te zien dat betrokkenen verantwoord en creatief omgaan met de situatie en het Scholenprogramma de wind in de zeilen houdt.’’

‘t Heidemeer en De Wiekslag

Zowel voor openbare basisschool ‘t Heidemeer (Sappemeer) en de gereformeerde basisschool De Wiekslag (Schildwolde) is de nieuwbouw gestart. Verwacht wordt dat de nieuwe school in Sappemeer met de kerstdagen klaar is, die in Schildwolde volgend voorjaar.

Voor de Rutger Kopland School in Siddeburen (voorheen Eemsdeltacollege) werd gezocht naar een nieuwbouwlocatie buiten de gemeente.

Locatie Rutger Kopland

,,Dat bleek niet haalbaar en nu de locatie Rutger Kopland behouden kan blijven voor Siddeburen heeft de gemeente Midden-Groningen opnieuw naar het gebouw van deze school gekeken’’, staat in de nieuwsbrief te lezen

Net als bij De Meent blijkt ook voor deze school versterking, uitbreiding en verduurzaming van het huidige gebouw, gelet op de hoge kosten, niet efficiënt. Het gebouw van de huidige Springplank aan de Poststraat lijkt een goed alternatief.

Dat kan worden verbouwd/versterkt voor gebruik door Rutger Kopland. Deze plek komt beschikbaar na oplevering van het nieuw te bouwen kindcentrum in Siddeburen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen