Nieuwe aanpak van versterking in aardbevingsgebied stuk ingewikkelder dan nu

Minister Eric Wiebes in de Tweede Kamer. Foto: ANP/Lex van Lieshout

De rijksoverheid tuigt voor het bevingsgebied een nieuwe ‘versterkingsmachinerie’ op die uitgebreider en ingewikkelder is dan de huidige aanpak.

Dat blijkt uit het conceptbesluit Versterking Groningen van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Het stuk is nog niet openbaar en wordt binnenkort behandeld in de ministerraad.

Kost tijd

Er zijn acht beleidsmatige en juridische stappen uitgewerkt, die nodig zijn om tot de daadwerkelijke versterking van dorp of wijk te komen. Ze worden uitgevoerd door nieuwe instanties, of organisaties die anders moeten gaan werken. Ook dat gaat weer tijd kosten. Een belangrijke rol is weggelegd voor de bevingsgemeenten die een plan maken voor de versterking van dorpen en wijken.

,,Dat doen we heel graag, maar het stoort ons dat de minister uiteindelijk kan beslissen of lokale plannen doorgaan’’, zegt wethouder Bé Schollema (Loppersum). ,,Dat maakt het ingewikkelder. De nieuwe procedure rond opname, beoordeling, uitvoering, norm- en versterkingsbesluiten, is al uitgebreid genoeg. Als gemeente wil je bij de aanpak van je eigen wijken en dorpen het laatste woord hebben. In de nieuwe opzet is dat niet het geval.’’

Volgens Schollema kan het daarbij ook niet zo zijn dat iemand na lang wachten een versterkingsadvies heeft en dat de nieuwe nog op te richten Technische Commissie Versterking (TCV) straks zegt: ,,We gaan het toch anders doen.’’

Terug naar de tekentafel

Opmerkelijk in het conceptbesluit van Wiebes is dat het Rijk besluiten om te versterken zelfs helemaal kan terugdraaien. Dat gebeurt als uit het seismische model van de NAM blijkt dat het met de versterking wel een tandje minder kan of dat ze niet meer nodig is. Schollema: ,,Ook om die reden vinden de gemeenten dat de minister met dit conceptbesluit terug moet naar de tekentafel.’’

De wethouder wil het ook graag hebben over een andere beleidsregel, die voorziet in de situatie dat eigenaren het niet eens zijn met de gang van zaken. Op papier wordt dan een versterkingsbesluit genomen die de ‘wensen van de eigenaren benadert’. ,,Als inwoners intensief meedenken over de aanpak van hun woning, vind ik dat recht moet worden gedaan aan die inzet.’’

Aanleiding voor het conceptbesluit is de nieuwe rolverdeling tussen overheid en NAM. De rijksoverheid neemt verantwoordelijkheid voor de versterking, maar de NAM moet financieel bijdragen. Met de nieuwe aansturing is geprobeerd juridische posities en de aansprakelijkheid van beide partijen af te dekken. De gemeenten zijn opdrachtgever voor de versterkingsoperatie.

menu