Nieuwe dijk schuift huizen Nansum van de kaart

De huizen die moeten wijken voor de verhoging van de zeedijk worden al een tijdje niet meer bewoond. Foto: Jan Zeeman

De verhoging van de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven heeft ook gevolgen voor de buurtschap Nansum. Twee huizen worden deze week gesloopt.

De nieuwe dijk heeft ingrijpende gevolgen voor het dorpsgezicht. De bewoners van het vijftien huizen tellende gehucht, tussen Holwierde en de Eems, kijken straks aan tegen een fors hogere zeewering.

Verder landinwaarts

De nieuwe Deltadijk komt naar schatting een kleine vijftien meter verder landinwaarts te liggen. Twee huizen op het punt waar de doorgaande Dijkweg tegen de dijk aanloopt, moeten daarom wijken.

Een boerderij iets verderop kan wel worden gespaard. De milieueffectrapportage wijst uit dat dit perceel net buiten de invloedssfeer van de nieuwe zeedijk ligt, zegt omgevingsmanager Esther Dieker van waterschap Noorderzijlvest.

Ook de bunkers die zijn overgebleven van de Duitse ‘Batterie Nansum’, kunnen blijven staan. De dijkhuizen die moeten wijken, zijn al geruime tijd onbewoond. De eigenaren zijn vorig jaar uitgekocht, voor 3,5 en ruim 5 ton.

Mikpunt van vandalen

Het is nog onduidelijk wanneer het stuk dijk bij Nansum aan de beurt is. De planning was dit jaar, maar dat wordt niet gehaald. De dijkhuizen gaan volgens Dieker nu al plat omdat ze mikpunt van vandalen zijn sinds de laatste anti-kraakhuurders vertrokken. ,,We willen er geen brand hebben.’’

Druk maken de Nansumers zich er niet om, zegt Hilda Harens, die een bed and breakfast drijft in boerderij Oldenbosch. ,,Het is zonde dat er twee huizen verdwijnen, maar het is voor een goede zaak. De enige zorg is het bouwverkeer: dat kan niet allemaal over de smalle Dijkweg.’’

menu