Noordelijk Belastingkantoor in Groningen investeert miljoenen omdat computersysteem hapert

Het Noordelijk Belastingkantoor aan de Trompsingel in Groningen. Foto: DvhN

Het Noordelijk Belastingkantoor stopt dit jaar noodgedwongen 3,2 miljoen extra in de gevolgen van een haperend computersysteem. Een nieuwe strop ligt door moeizame samenwerking met IT-partners op de loer.

Het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) heeft het op dit moment zwaar aan de stok met het bedrijf GouwIT uit Zaltbommel. Volgens het bestuur heeft GouwIT anderhalf jaar na de gunning niet het systeem en de diensten geleverd die nodig zijn om belastingen van drie waterschappen en enkele gemeenten adequaat te innen.

Duizenden fouten bij belastingaanslagen

Voor de inwoners verliep de inning de afgelopen twee jaar chaotisch. Bij het opleggen van de belastingaanslagen zijn duizenden fouten gemaakt, waardoor grote achterstanden zijn ontstaan. De waterschappen Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, Hunze en Aa’s en de gemeente Groningen willen de extra kosten (1,5 tot 2 miljoen) die zijn gemaakt om de belastingen toch te kunnen innen, gecompenseerd zien.

Het belastingkantoor stelt GouwIT voor om in de toekomst software/dienstverlening kosteloos te leveren. Het gaat dan om diensten die niet zijn afgesproken bij de aanbesteding. Verder moet GouwIT nog deze maand over de brug komen met afgesproken nieuwe software.

Over de financiële gevolgen van de nieuwe afspraken zijn beide partijen het nog niet eens. Het bestuur sluit niet uit dat dieper in de buidel moet worden getast. Extra kosten worden dan weggezet als nieuwe investeringen.

Kritiek op ICT-afdeling gemeente Groningen

In de externe onderzoeken die naar de crisis bij het belastingkantoor zijn gedaan, krijgt ook de ICT-afdeling van de gemeente Groningen er flink van langs. De gemeentelijke dienst die moet bijdragen aan een vloeiend gebruik van computersystemen en data heeft niet het ‘gewenste niveau’.

ICT-Groningen beloofde tekst en uitleg maar het belastingkantoor ontving een paar ‘plaatjes’, die niet waren voorzien van enige uitleg, trends en verwachtingen. Volgens de nieuwe NBK-directeur Michiel Vunderink is hierdoor onvoldoende zicht op de kwaliteit van de dienstverlening. Vunderink stelt in zijn laatste rapportage dat door gebrekkige samenwerking en informatie bij problemen onnodig veel tijd wordt gestoken in het achterhalen van oorzaken.

Waterschap vindt dat chaos lang genoeg geduurd heeft

De waterschappen hopen dat het belastingkantoor het lek snel boven water heeft. Bestuurslid Fien Heeringa van Hunze en Aa’s zegt dat de chaos lang genoeg heeft geduurd. Bij Wetterskip Fryslân, dat elk jaar 4 miljoen euro op tafel legt voor het NBK, zijn ze het gestuntel in Groningen meer dan zat. In januari stelde de Fryske Nasionale Party (FNP) voor met Friese gemeenten een eigen belastingkantoor op te richten.

,,We hebben hierover gesproken met de provincie en de gemeenten. Uit het NBK stappen kost veel geld’’, zegt Bram Bonnema, die namens FNP in het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân zit. ,,Het idee voor een vertrek is niet losgelaten. We moeten eerst beter in kaart brengen wat de (on)mogelijkheden zijn. Als het contract afloopt, zou het moment daar kunnen zijn. Als je nu ziet hoeveel geld er bij moet en hoe het functioneert, is het wel schrikken.’’

Het bedrijf Gouw IT wil niet reageren op de problemen bij het Noordelijk Belastingkantoor. ,,Wij doen geen mededelingen over klanten’’, aldus een woordvoerder.

menu