Noodopvang voor asielzoekers in Leeuwarden

Opvang van vluchtelingen in WTC Expo in 2015.

In Leeuwarden komen maximaal 600 asielzoekers. In een deel van het WTC Expo, de Friezenhal, wordt een noodvang ingericht. Het verzoek daarvoor kwam van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het geldt voor de periode vanaf 18 maart tot uiterlijk 1 oktober, aldus de gemeente Leeuwarden. Het COA moet zorg dragen voor de orde en veiligheid in het gebied. Mensen die in de noodopvang komen, zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. Ze mogen zich dus in de omgeving van de noodopvang begeven.

Minimaal 5000 extra plaatsen nodig

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaf twee weken geleden al aan aanvullende capaciteit voor te bereiden, omdat de huidige opvanglocaties vol zijn. Dit jaar zijn er minimaal 5000 extra plaatsen nodig, aldus het COA.

Omdat er op korte termijn geen nieuwe locaties zijn, sluit de tijdelijke opvang van asielzoekers in Duinrell op 30 maart, waar bijna duizend plaatsen zijn. Om toch azc’ers te kunnen opvangen, is het gebruik van evenementenhallen een optie voor het COA, dat overlegt met gemeenten en provincies om dat te voorkomen.

Hogere instroom

De capaciteit voor de opvang van asielzoekers is verhoogd vanwege een hogere instroom en het feit dat niet alle asielaanvragen binnen de vastgestelde termijnen worden afgehandeld. In afwachting van een besluit, moeten azc’ers langer in de opvang blijven. Het COA vangt op dit moment ruim 27.000 asielzoekers op.

menu