Het coronavirus treft weer iets meer inwoners van Noord-Nederland. Het reproductiecijfer R voor het Noorden is gestegen naar 0,99, terwijl het een week eerder nog 0,89 was.

Dat blijkt uit de weekupdate van medisch lab Certe en de weekoverzichten van de GGD’s. Het aantal besmettingen is in Groningen iets gestegen en in Drenthe nog licht gedaald, net als de week ervoor.

Vergeleken met de rest van Nederland is het Noorden de minst besmette regio, Groningen heeft 168 besmettingen per 100.000, Drenthe 216, terwijl het landelijk 276 besmettingen per 100.000 inwoners is.

Het reproductiecijfer zegt iets over de kans dat de epidemie toe- of afneemt. Die R schommelt al weken rond de 1, wat betekent dat het aantal besmettingen ongeveer gelijk blijft. Voor heel Nederland berekende het RIVM een R van 0,97, een fractie lager dan het Noorden dus.

Meer testen positief

Een ander cijfer dat iets zegt over de ernst van de epidemie is hoeveel er getest wordt en hoeveel mensen daarvan positief zijn. Dit vindpercentage is in Drenthe gestegen naar 7,3 procent. In Groningen is het wat lager, 5,3 procent.

Van de besmette mensen wordt nog steeds een aanzienlijk deel ernstig ziek. De ziekenhuizen in het Noorden tellen nog steeds bijna tweehonderd opgenomen coronapatienten. Met name op de intensive cares is de druk hoog; de ziekenhuizen hebben allemaal nog maar net één of enkele ic-bedden voor corona vrij.

Er blijven ook nog steeds mensen overlijden aan de gevolgen van een besmetting. In Groningen zijn afgelopen week zes mensen overleden aan corona, in Drenthe negen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus