Het SER-advies om kinderopvang ook toegankelijk te maken voor ouders zonder werk is prima, maar het toeslagenstelsel moet véél simpeler.

Dit zegt Ben Schnieders, directeur van Kids First COP Groep, de organisatie met 145 kinderopvanglocaties in Groningen, Friesland en Drenthe in een reactie op het advies van de Sociale Economische Raad (SER).

De SER adviseert onder meer dat ouders die geen werk hebben een toeslag kunnen krijgen om hun kind in elk geval twee dagen per week naar de opvang te brengen. Zo’n 89 procent van de peuters in Nederland gaat naar de crèche, de resterende 11 procent komt vaak uit gezinnen uit de onderste inkomensklassen.

‘Niet eerlijk’

Juist deze groep heeft extra baat bij opvang, meent de SER, omdat op de crèche de sociale en intellectuele ontwikkeling van kinderen worden gestimuleerd. ,,Met dit advies zijn we heel erg blij en we onderschrijven het volledig”, zegt Schnieders. ,,Het is niet eerlijk dat kinderen uit lagere sociaaleconomische klassen niet kunnen profiteren van de opvang.”

Het SER-advies moet leiden tot een hogere arbeidsparticipatie van ouders. De hoop is dat het nog te vormen nieuwe kabinet de voorgestelde veranderingen overneemt.

In de kinderopvangbranche wordt positief gereageerd op het rapport. ,,Het is genuanceerd en pragmatisch”, zegt Schnieders. De SER doet ook een voorstel om het toeslagenstel te versimpelen. Nu krijgen acht op de tien ouders met kinderen op de opvang aan het eind van het jaar te maken met correcties op de ontvangen toeslagen.

Van 60 naar 7 inkomenscategorieën

,,Heel goed dat de SER ziet dat het beter moet, maar het kan nóg simpeler”, zegt Schnieders. De Belastingdienst werkt met een inkomenstabel met circa zestig verschillende categorieën, met tussenstapjes van enkele duizenden euro’s. Gaat het inkomen van ouders in een jaar iets omhoog, dan val je al snel in een nieuwe categorie, met terugbetalen tot gevolg.

,,Mijn voorstel is: reduceer het aantal categorieën tot bijvoorbeeld 7. Verandert je inkomen, dan ga je veel minder snel een grens over”, zegt Schnieders. ,,Daarmee voorkom je 80 procent van de terugvorderingen.” Nog beter zou het volgens de bestuurder zijn als voor de kinderopvangtoeslag hetzelfde systeem wordt gehanteerd als voor studiefinanciering. Schnieders: ,,Dat wordt berekend op basis van het inkomen van twee jaar terug. Dan heb je het dus niet over een voorschot, maar over een beschikking. Veel beter.”

Het volledig gratis maken van de kinderopvang – zoals GroenLinks en D66 willen – is geen goed idee, meent Schnieders. ,,Daarmee subsidieer je vooral de rijke ouders, die best een eigen bijdrage voor de opvang kunnen missen”, zegt de bestuurder. ,,Aan de ouders met de laagste inkomens kun je een minimale bijdrage vragen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen