Noordelijke promotiecampagne TopDutch moet doorgaan, maar dan wel anders

TopDutch lanceerde campagne om Tesla naar Noord-Nederland te halen.

De noordelijke campagne TopDutch eindigt formeel deze maand. Adviesbureau Berenschot evalueert wat de campagne Drenthe, Friesland en Groningen de afgelopen twee jaar opleverde en of er een vervolg in zit.

TopDutch is de afgelopen twee jaar niet onomstreden geweest. Interne ruzies, weinig zichtbare resultaten, een breuk tussen initiatiefnemers en Statenleden die in het duister tastten wat er eigenlijk allemaal gebeurde. Het ging zelfs zo ver dat de provincies Friesland en Groningen serieus overwogen om voortijdig de stekker uit het project te trekken, blijkt uit stukken die zijn opgevraagd met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Kwajongensstreek

In 2017 trokken Drenthe, Friesland en Groningen 1,2 miljoen euro uit voor de campagne om de drie noordelijke provincies beter te vermarkten. TopDutch begon eind 2016 als een kwajongensstreek van met name Groningse ondernemers die in de kroeg bedachten hoe ze de aandacht van autofabrikant Tesla wilden trekken. Een paar maanden later werd dat plan door de drie provincies geformaliseerd en groeide dat uit tot het bredere merk dat TopDutch is geworden.

Na een aanbestedingsprocedure is het Groninger communicatiebureau Initio ingevlogen om de TopDutch-kar te trekken.

Evaluatie TopDutch

Adviesbureaus Berenschot is gevraagd om in opdracht van de drie provincies te analyseren wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd. Daarbij wordt meegenomen wat het effect nou precies is geweest van de TopDutch-campagne. Het doel in 2017 was om enkele grote internationale ondernemingen in Noord-Nederland te laten vestigen, waardoor er binnen vijf jaar werk ontstaat voor 2000 mensen. Een groot internationaal bedrijf is er in die twee jaar niet gekomen.

Berenschot zal in de evaluatie, die 23.300 euro kost, ook zeker kijken naar de toekomst. Stoppen is een optie, maar er vinden ook gesprekken plaats tussen de provincies en de Noordelijke investerings- en ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Het idee is om TopDutch daar te beleggen. ,,Er zijn tal van mogelijkheden”, volgens gedeputeerde Mirjam Wulfse van de provincie Groningen. ,,Het is niet vanzelfsprekend dat het naar de NOM gaat of naar Initio.”

Manager investeringen Sander Oosterhof van de NOM spreekt geen grote voorkeur uit onder welke vlag TopDutch straks komt te hangen. ,,Voor ons is het wel handig als wij daar een stuk regie in zouden hebben. Wij hebben ook wel gezegd dat wij het willen doen, maar wel met extra mensen.”

Nieuw bestuur

Gerard de Boer, directeur van Initio en momenteel verantwoordelijk voor TopDutch, weet niet of dat verstandig is. ,,Bij de NOM werken fantastische mensen, maar die kunnen deze klus nog niet aan.” De Boer vindt dat zijn bureau - of welke commerciële partij dan ook - het ook niet moet doen. Zelf hoopt hij dat er een soort TopDutch-bestuur komt dat verder kijkt dan internationale bedrijven strikken voor het Noorden. ,,Een bestuur dat ook het midden- en kleinbedrijf aanjaagt.”

De Boer denkt dan bijvoorbeeld aan een board met Johan Remkes (interim-burgemeester Den Haag), Jouke de Vries (voorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen) en Alfred Welink (oud-voorzitter VNO-NCW Noord). Volgens de Initio-directeur hebben deze mannen hun sporen ruimschoots verdiend en willen zij Noord-Nederland verder naar voren helpen. ,,Dat is uiteindelijk wat je wilt.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen