Noordelijke woningcorporaties willen minister van wonen: om afgaan tijdbom in sociale woningbouw te voorkomen

Een minister van wonen moet voorkomen dat in de sociale woningbouw een tijdbom ontploft. Foto: Archief Anne-Marie Kamp

Een speciale minister van wonen en leefbaarheid moet voorkomen dat in de noordelijke sociale woningbouw een tijdbom afgaat.

In een oproep aan de politiek vragen veertig woningcorporaties uit Noord- en Oost-Nederland om een speciale minister.

Leefbaarheid staat ernstig onder druk

Ruim een maand geleden al stelden de corporaties dat de leefbaarheid in delen van noord- en oost-Nederland onder druk staat. Gesproken werd over een tijdbom.

De problemen zijn groot, er is geen regie in de aanpak ervan, stellen ze. Een speciale minister zou de problemen wel in samenhang kunnen benaderen.

We staan erbij en kijken ernaar, want we mogen niets doen

Naar de mening van de corporaties moet de minister van wonen het sociale en fysieke domein van wonen bij elkaar brengen. Volgens Bert Moormann, directeur van woningcorporatie Domesta is het zaak de hokjescultuur te doorbreken:

,,We moeten minder in hokjes van ‘wonen’, ‘welzijn’, ‘zorg’ of ‘veiligheid’ denken, maar problemen in samenhang oppakken. Wij komen bij veel mensen op bezoek en zien problemen ontstaan en groter worden. We staan er bij en kijken er naar, want wij kunnen en mogen niets. En gemeenten en welzijnsorganisaties zitten zo strak aan regels vast dat ze alleen in actie kunnen komen als het vijf voor twaalf is. Terwijl onderzoek allang heeft uitgewezen dat investeren in welzijn zorgt voor besparing op zorg.’’

Minder regels

Naast investeren in welzijn zou de nieuwe minister moeten zorgen voor minder regels.

Moorman zegt dat bouwen meer is dan stenen stapelen. ,,Het gaat om veilige buurten met plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Van Den Haag mogen we als corporatie nauwelijks verder kijken dan stenen. We mogen investeren in duurzaamheid en renovatie, maar de buurt afmaken door samen met anderen te werken aan ruimtes voor ontmoeting mag niet.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen