Burgemeester Marco Out, tevens voorzitter van Veiligheidsregio Drenthe.

Veiligheidsregio's Groningen en Drenthe: alert zijn op overslaan coronarellen (+poll)

Burgemeester Marco Out, tevens voorzitter van Veiligheidsregio Drenthe. Foto: Marcel Jurian de Jong

Politie en de veiligheidsregio’s in Groningen en Drenthe zeggen ‘heel alert’ te zijn op signalen dat er ook in het Noorden plannen zijn voor coronarellen.

Waar het sinds de invoering van de avondklok in tal van andere plaatsen in het land tot rellen met de politie kwam - met Eindhoven zondag als grootste brandhaard - is het in Groningen en Drenthe vooralsnog rustig. Er is de politie Noord-Nederland en de voorzitters van de veiligheidsregio’s veel aan gelegen dit zo te houden. Burgemeester Koen Schuiling (Groningen) doet een beroep op ‘Groningse nuchterheid’ bij het bewaren van de rust.

Oproepen op sociale media

Toch zijn de autoriteiten er niet helemaal gerust op zijn dat het Noorden gevrijwaard blijft van demonstraties tegen het coronabeleid die kunnen ontsporen. In diverse chatgroepen op Telegram en andere sociale media wordt opgeroepen tot demo’s en rellen op de Grote Markt, voor aanstaande woensdag en vrijdag. De politie zegt er van op de hoogte te zijn.

‘Mede naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen weekend op diverse andere plekken in Nederland, blijft de politie ook de komende dagen alert en worden indien nodig maatregelen genomen’, laat de Groninger burgemeester Schuiling weten in een schriftelijke verklaring. Welke maatregelen, daar doet hij geen mededelingen over. Extra noodmaatregelen, zoals preventief fouilleren en gebiedsverboden, zijn in tegenstelling tot steden als Nijmegen en Roosendaal in Groningen en Drenthe niet aan de orde.

‘De boel stuk maken’

Ook in Assen zijn er, in de woorden van burgemeester Marco Out, ,,oproepen tot rottigheid” bekend. ,,Daar prepareren we ons op”, zegt Out. Niet alleen met politie-inzet, maar ook door te proberen de angel er uit te halen. ,,We zoeken uit wie er achter de oproepen zit en proberen de boel dan stuk te maken, zoals dat heet”, zegt Out. Oftewel: de organisator ervan te overtuigen de actie af te blazen.

Wat niet betekent dat er niet meer gedemonstreerd mag worden. ,,Er zijn nu eenmaal mensen die zich zorgen maken over wat er zich afspeelt. Daar mogen ze uiting aan geven, maar dit mag nooit overslaan in wanstaltig gedrag zoals we dat de afgelopen dagen gezien hebben op andere plekken”, aldus Out.

‘Vertrouwen dat we het vredig blijven houden’

Net als zijn collega Eric van Oosterhout in Emmen is Out heel tevreden over hoe de overgrote meerderheid zich schaart achter de maatregelen, waaronder de avondklok. ,,Mensen die gecontroleerd worden, reageren over het algemeen heel aardig en begripvol, zo hoor ik van agenten”, zegt Out. ,,Dat verantwoordelijke gedrag geeft vertrouwen dat we het vredig blijven houden.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu