De Noord-Nederlandse ziekenhuizen verminderen in de loop van volgende week het aantal operaties met gemiddeld de helft. De groei van het aantal coronapatiënten uit de eigen regio vlakt even af, maar het Noorden gaat door met het overnemen van covidpatiënten uit andere regio’s.

Het Noorden heeft in de tweede golf tot afgelopen woensdag 200 patiënten overgenomen uit de Randstad en Zuid-Nederland. ,,Wij zijn de regio die met afstand de meeste covidpatiënten overneemt uit andere regio’s’’, zegt Ate van der Zee, voorzitter van het regionale overleg ROAZ Noord-Nederland.

Iedere ochtend overleg

Hij reageert daarmee ook op het beeld dat afgelopen week in landelijke media werd opgeroepen dat ‘Groningen’ patiënten uit het Westen zou weigeren. ,,We doen wat we kunnen en hebben zo veel mogelijk patiënten opgenomen die door het landelijk coördinatiepunt LCPS worden aangeboden voor overplaatsing. De beperking zit hem vooral in de ic-capaciteit en het transport per ambulance.’’

Iedere ochtend overleggen de noordelijke ziekenhuizen met elkaar over hoeveel bedden ze beschikbaar hebben voor covidpatiënten, hoeveel bedden erbij moeten en hoeveel de ziekenhuizen hun reguliere zorg moeten afschalen. Dat is een ingewikkelde puzzel, vindt Van der Zee. ,,Het kan niet zo zijn dat wij de reguliere zorg verder zouden afschalen dan andere regio’s, om covidpatiënten uit die andere regio’s over te nemen.’’

Vooral in Emmen is de druk hoog

Tot nu toe kunnen de ziekenhuizen in Groningen en Friesland het nog wel aan. ,,Het is zwaar, er wordt ontzettend hard gewerkt. Het is echt het overstretchen van het systeem.’’ Met name in Emmen is de druk te hoog, daar vandaan worden ook patiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen in de regio. Treant in Emmen heeft daardoor al 70 tot 80 procent van de operaties moeten afschalen.

Dat afschalen gaat zo zorgvuldig mogelijk. Kankeroperaties gaan gewoon door. ,,Het zijn vaak liesbreuken, heupoperaties en dergelijke die we moeten afzeggen. Bijzonder vervelend als je al lang hebt moeten wachten en daarmee nog langer thuis zit, maar de medische schade wordt niet erger door uitstel.’’

Maar Van der Zee erkent dat het heel soms misgaat en patiënten wel degelijk gezondheidsschade kunnen oplopen. ,,Dat risico lopen we nu gewoon. Daarom werken de ziekenhuizen in afstemming met de zorgverzekeraars er hard aan dat operaties die niet medisch verantwoord uitgesteld kunnen worden, toch doorgaan, desnoods op een andere plek dan aanvankelijk gedacht.’’

Meer ic-bedden ingericht

Het aantal ic-bedden wordt de komende tijd nog verder verhoogd. ,,Alle ziekenhuizen dragen hun steentje bij.’’ Dat gaat volgens hem allemaal in goed overleg. Ook met de huisartsen en verpleeghuizen. Een deel van de coronapatiënten wordt thuis verpleegd en een kleine honderd covidpatiënten liggen in de verpleeghuizen.

In de Tweede Kamer en door minister Tamara van Ark van Medische Zorg is deze week voorgesteld de coronazorg in de ziekenhuizen te centraliseren. Dan zouden er speciale coronaziekenhuizen komen per regio, zodat andere ziekenhuizen volop kunnen doorgaan met de reguliere zorg. ,,Daar hebben we over gesproken, maar we hebben besloten dat niet te doen omdat dan in onze regio de acute zorg in gevaar zou komen’’, reageert Van der Zee.

Patiënten blijven tijdens tweede golf niet weg uit angst

Het aantal ziekenhuizen in Noord-Nederland is namelijk al dun gezaaid. Als er bepaalde ziekenhuizen alleen coronapatiënten zouden behandelen, zou de spoedeisende hulp daar dicht moeten. Dat zou betekenen dat ambulances met acute patiënten te ver moeten doorrijden naar andere ziekenhuizen. ,,Die aanrijtijden zouden dan niet meer verantwoord zijn. Daarover waren de zorgverzekeraars het met ons eens.’’

De kunst is om gedurende deze tweede golf de normale zorg toch zo veel mogelijk door te laten gaan. ,,De poliklinieken, dagbehandelingen en de huisartsenzorg gaan volop door’’, zegt Van der Zee. ,,De afschaling zit hem met name in de operatieve zorg. We zien in tegenstelling tot dit voorjaar dat patiënten dit keer gelukkig niet massaal wegblijven uit angst voor besmetting.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen