Noorden wil een linksere PvdA

De noordelijke afdelingen van de PvdA zetten hun strijd door voor een soepeler uitvoering van het kinderpardon.

Tijdens een voorcongres in Groningen is een amendement hierover zaterdag unaniem aangenomen. Het wordt ingebracht tijdens het landelijk partijcongres op 14 en 15 januari.

Huidig beleid te streng

Trekker van de beweging die zich inzet voor kinderen die dreigen te worden uitgezet, is Esther van Dijken uit Winsum. Ze vindt het huidige kabinetsbeleid te streng. De eis tot een soepeler uitvoering van de regels moet worden opgenomen in het definitieve verkiezingsprogramma van de PvdA en dat vinden nu ook de afdelingen Friesland, Drenthe en Groningen. In het concept-program van de PvdA komt het woord kinderpardon niet voor.

Vijf voor rood

Tijdens het voorcongres in Groningen was zaterdag een hoofdrol weggelegd voor de Friese actiegroep Vijf voor Rood, die strijdt voor een linksere koers van de PvdA. De groep diende acht amendementen in. Daarvan zijn er zeven aangenomen.

Onder de aangenomen voorstellen zijn onder meer een stop op marktwerking in de zorg, het afschaffen van de verhuurdersheffing, minder belasting op arbeid en meer op kapitaal, meer sport op school en de aanstelling van meer klassenassistenten. Verder moet de ‘onnodige’ sollicitatieplicht voor zestigplussers worden afgeschaft, vindt Vijf voor Rood, daarin nu gesteund door de drie provinciale afdelingen.

Volgens het amendement over het kinderpardon moeten gewortelde kinderen, van wie de ouders een aanvraag tot verblijf hebben ingediend, een asielvergunning krijgen als zij vijf jaar of langer in ons land zijn en altijd in beeld zijn geweest bij een overheid.

Emotioneel betoog

Door de strenge regels die de Immigratie- en Naturalisatiedienst nu hanteert kan maar 5 procent van de kinderen na vijf jaar in Nederland blijven wonen. Eén gemist vinkje in de procedure of één gemiste oproep aan de ouders kan al tot definitieve uitwijzing leiden. Van Dijken, die eerder dit jaar nog in de clinch lag met fractievoorzitter Diederik Samsom over dit onderwerp, hield een emotioneel betoog dat haar op een lang applaus kwam te staan.

De afdelingen verwijzen in het amendement naar het internationale Kinderrechtenverdrag (IVRK), dat stelt dat het belang van het kind voorop moet staan bij de maatregelen van de overheid. Het gaat nadrukkelijk niet om illegale gezinnen die nooit een aanvraag voor een verblijfsverguning hebben. ‘Na jaren van wanhoop en onzekerheid verdienen deze kinderen onze bescherming’, stellen de afdelingen in hun schrijven aan het partijbestuur.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.