Noorderzijlvest bespaart miljoenen bij dijkverbetering

De steenbekleding op de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl is sterk genoeg en hoeft niet verder te worden verzwaard. Het Waterschap Noorderzijlvest bespaart daardoor liefst 25 miljoen euro.

De conclusie volgt na onderzoek van het waterbouwkundig onderzoeksinstituut Deltares in de zogeheten Deltagoot. In deze golfgoot worden nagebouwde dijkconstructies op ware grootte getest. Een exacte replica van de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl werd als eerste aan een proef onderworpen.

De bekleding die is getest, bestaat uit met beton ingegoten Noorse steen. Dit wordt volgens het Waterschap in Nederland veel gebruikt in dijken. Volgens de oude theoretische rekenmethodes moest de Noorse steen vervangen worden. Om die theorie maar ook de praktijk te toetsen werden in de Deltagoot alle mogelijke golfaanvallen nagebootst.

Voor Waterschap Noorderzijlvest waren de uitkomsten van het onderzoek van groot belang omdat tussen de Eemshaven en Delfzijl twaalf kilometer dijk versneld wordt verbeterd en bovendien aardbevingsbestendig gemaakt.

menu