Noorderzijlvest en FrieslandCampina willen gezuiverd water lozen op Van Starkenborghkanaal tussen Marum en Gaarkeuken

Foto (ter illustratie): Shutterstock

Waterschap Noorderzijlvest en zuivelconcern FrieslandCampina onderzoeken of gelijktijdig twee transportleidingen kunnen worden aangelegd op het Van Starkenborghkanaal tussen Marum en Gaarkeuken.

Waterschap Noorderzijlvest wil een persleiding aanleggen, die rioolwater van Marum naar de nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie in Gaarkeuken vervoert.

Het in Noordwijk gevestigde FrieslandCampina wil een transportleiding aanleggen om gezuiverd restwater af te voeren naar het Van Starkenborghkanaal.

Uit onderzoek moet blijken of gelijktijdige aanleg financieel, technisch en qua omgeving haalbaar is. Als dat het geval is, worden beide leidingen naast elkaar in de grond aangelegd.

Strengere Europese regelgeving

Zowel FrieslandCampina als de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Marum loost gezuiverd water op het ecologisch kwetsbare Dwarsdiep. Omdat daarvoor vanaf 2027 strengere Europese richtlijnen geleden, heeft het waterschap al in 2018 besloten de zuivering in Marum op te heffen.

Hiervoor in de plaats komt een nieuwe zuivering in Gaarkeuken. Deze loost op het Van Starkenborghkanaal, dat als minder kwetsbaar wordt beschouwd. FrieslandCampina overweegt dit ook als alternatief.

De uitkomst van het onderzoek wordt in oktober 2021 verwacht.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen