De ‘geitenstop’ is er gekomen in de gemeente Westerkwartier. De stiekeme wijze waarop de gemeente hierbij opereerde, was niet fraai.

Tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar schreeuwde de VVD-fractie in de gemeenteraad van Westerkwartier moord en brand. En het kunstje dat B en W uithaalden, was inderdaad niet fraai. Als een konijn uit de hoge hoed toverde het college het voorstel tot het invoeren van een tijdelijke geitenstop. Voor de komst van nieuwe geitenbedrijven is een jaar lang geen plaats. En zittende geitenhouders in met name Zevenhuizen kunnen eventuele uitbreiding vergeten.

Gezondheidsrisico liggen hieraan ten grondslag. Elders in het land is gebleken dat omwonenden van geitenbedrijven een verhoogd risico hebben op longontsteking. Het RIVM heeft de zaak in onderzoek. De uitkomsten hiervan komen op zijn vroegst medio 2022. Reden voor een raadsmeerderheid om de sector even op slot te zetten.

Tegen het zere been

De ‘geitenstop’ was tegen het zere been van de VVD. Fractievoorzitter Mattheüs Gorter – zelf agrarisch ondernemer – nam het op voor zijn collega’s. ,,Door de geitensector op slot te zetten, ontneem je de hardwerkende boeren ieder perspectief. Dit kun je ondernemers niet aandoen.’’

Gorter wond zich vooral op over de wijze waarop B en W de kwestie in de vork staken. Normaal gaat een week of twee à drie voorafgaand aan de openbare behandeling in de raad een ordentelijk voorstel de deur uit. Fracties kunnen zich hierover intern beraden. In die tijd kunnen inwoners eventueel bezwaar maken. Die kans kregen zij in dit geval niet.

Hoogst kwalijk

De VVD vond dit gebrek aan inspraak hoogst kwalijk. Maar Gorter kreeg met zijn bezwaar bij de rest van de raad geen poot aan de grond. Dat had zijn reden: als de normale inspraakprocedure in acht was genomen, waren geitenhouders uit andere delen van het land gewaarschuwd geweest. Zij hadden voorafgaand aan de invoering van de stop, nog snel even een vestigingsaanvraag voor een nieuw bedrijf kunnen indienen bij de gemeente.

Gezondheid gaat voor

Gorter en de zijnen hebben gelijk: het gebrek aan inspraak was niet fraai. Maar terecht oordeelde de rest van de raad: gezondheid van burgers gaat vóór het individuele belang van een handvol ondernemers. Het doel heiligt de middelen heet dat.

Helaas voor de gemeente: het doel werd niet helemaal gehaald. Vlak voor de invoering van de stop kwam afgelopen week te elfder ure nog een aanvraag binnen voor de vestiging van een nieuw geitenbedrijf. De gemeente is verplicht deze aanvraag in behandeling te nemen.

Hoe tegenstrijdig het ook klinkt in iets wat openbaar bestuur heet: het moet een volgende keer nóg stiekemer.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen