Het werkvoorzieningschap Wedeka in Oost-Groningen moet voorlopig niet fuseren met Synergon. Het moet ook een eigen directeur houden.

Dat adviseert de ondernemingsraad (or) van Wedeka aan directeur Johan Mug. De or reageert zo op het toekomstplan voor Wedeka en Synergon, het andere werkvoorzieningschap in Oost-Groningen.

Dat werd voor de zomer gemaakt en gepresenteerd door de directeuren en voorzitters van beide schappen en de door de provincie benoemde gebiedsregisseurs Gerard Kremer en Bert Middel.

‘Geen meerwaarde’

Het plan stelt dat de fusie van Synergon en Wedeka, samen goed voor een kleine drieduizend arbeidsplaatsen, nu geen meerwaarde geeft en niet wenselijk is. Het wijkt daarmee af van het vorig jaar door de Oost-Groninger gemeentebestuurders gesloten Akkoord van Westerlee. Daarin was wel sprake van een fusie. Het plan stelt ook dat er wel één gezamenlijke directeur en een bestuurscommissie voor Wedeka en Synergon moeten komen.

Directeur Mug wilde de mening van de or over het toekomstplan. Dinsdag kreeg hij die. ,,Wij onderschrijven dat Wedeka voorlopig zelfstandig moet blijven’’, zei or-voorzitter Anneke Doll. ,,Een fusie levert nu niets op. Maar we zien niks in een bestuurscommissie en één gezamenlijke directeur. Wedeka moet een eigen directeur houden.’’

Die directeur moet volgens de or ook de samenwerking met de door gemeenten opgezette Trainings- en Diagnose Centra (TDC’s) verbeteren. Daarin wordt getracht werklozen naar een baan te leiden.

Ambtenaren

In het toekomstplan is ook aandacht voor de ambtenaren die bij de schappen werken. Het gaat nu om 167 volledige arbeidsplaatsen maar de makers van het plan verwachten dat er de komende jaren 45 plekken minder nodig zijn. Ze willen daarom aan ‘Den Haag’ 5 miljoen euro vragen in verband met wachtgelden en het naar ander werk leiden van ambtenaren.

,,Als beide schappen blijven bestaan, is het maar de vraag of er zo veel minder mensen nodig zijn’’, zegt Doll. ,,Wij zien daarom graag dat het geld wel wordt gevraagd maar wordt gebruikt voor het om- en bijscholen van de betrokken ambtelijke krachten.’’

Reacties

Mug wilde dinsdag nog niet reageren op het schrijven van de or. ,,Ik bespreek het nog met het bestuur.’’ Het schrijven is ook naar de raden van de bij Wedeka aangesloten gemeenten (Stadskanaal, Vlagtwedde, Veendam, Menterwolde en Borger-Odoorn) gestuurd.

Die raden spreken zich binnenkort nog uit over het toekomstplan. Als zij ook bedenkingen hebben (zo lieten burgemeester en wethouders van Veendam al weten ook niets voor één directeur te voelen), is het maar de vraag of de twee gebiedsregisseurs daarmee kunnen leven. Zij zijn degenen die het toekomstplan op moeten sturen naar staatssecretaris Jetta Klijnsma. De verwachting is dat zij enkele miljoenen euro’s op tafel legt voor de uitwerking ervan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen