De gemeente Oldambt draagt het beheer van haar volkstuincomplexen over aan een nieuwe vereniging. Dat valt niet overal in goede aarde.

Zo zien gebruikers van de volkstuinen aan de Kloostervallei in Winschoten de overdracht niet zitten.

Oldambt heeft al jaren volkstuinen in eigendom waarop tientallen inwoners zaaien en oogsten. De gemeente regelt de verhuur nu nog zelf. ,,Maar dat verhuur en wat daarbij komt kijken, zoals het zoeken van nieuwe gebruikers, behoort niet tot onze kerntaken’’, zegt wethouder Jurrie Nieboer (Partij voor het Noorden). ,,Mede daarom is besloten het beheer uit te besteden.’’

Voldoende animo

Met dat doel werd onderzocht of er bestuurders voor een nieuwe volkstuinvereniging te vinden waren. ,,Dat was zo en dus dragen we binnenkort onze 10 volkstuincomplexen over.’’

Voor de huidige gebruikers verandert er volgens Nieboer niet veel. Zij gaan een overeenkomst aan met de nieuwe vereniging. ,,Wat hopelijk wel verandert, is dat meer tuinders worden gevonden, gebruikers van de complexen meer samen gaan werken en ook op andere manier het ‘maatschappelijk effect’ van de volkstuinen groter wordt waardoor ze nog lang als het ware blijven bloeien.’’

Geert Holsteen en Derk Nieuwenhuis zijn huidige gebruikers. Ze hebben een tuintje op het complex aan de Kloostervallei in Winschoten en zien het gemeentelijk voornemen niet zitten. ,,We redden ons prima en ik wil zelf de vrijheid hebben om wel of geen lid van die vereniging te worden’’, zegt Holsteen. ,,Maar als ik geen lid word, moet ik mijn tuintje afstaan, heb ik van de gemeente begrepen. Ik en met mij andere tuinders hier zien dit plan niet zitten.’’

De wethouder zegt dat de overdracht nu eenmaal met zich mee brengt dat de tuinders lid moeten worden van de vereniging. ,,Maar wat maakt het uit of jaarlijks een contributie aan de gemeente of de vereniging afgedragen wordt?’’

Voedseltuinen

De vereniging gaat overigens ook op 2 complexen trachten een voedseltuin op te zetten. Daarin bepaalt een professionele tuinder met omwonenden wat er wordt verbouwd. De oogst is voor de onwonenden. ,,Het idee komt van de op te richten Stichting Groninger Voedseltuinen die in de hele provincie actief is. Op welke 2 locaties de voedseltuinen komen, is nog niet bekend.’’


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen