Over drooglegging wil ze het niet hebben, maar burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt heeft het gebied waar een verbod op het nuttigen van alcohol van kracht is uitgebreid.

Mede op verzoek van de politie is het alcoholverbod uitgebreid. Ze kan daardoor vaker en makkelijker optreden tegen overlast veroorzakende mensen, vooral jongeren.

Boetes van honderd euro uitdelen voor overtreden verbod

Het verbod, tussen acht uur ‘s avonds en acht uur ‘s ochtends gold al voor delen van het Winschoter centrum, maar daar zijn nu ook strand-Zuid en Noord van Blauwestad en Midwolda aan toegevoegd, alsmede wijkontmoetingsplekken in Beerta, Bad Nieuweschans en Winschoten.

Als de politie of de BOA’s zien dat mensen het alcoholverbod overtreden, kunnen zij een boete van 100 euro uitschrijven. ,,We willen het consumeren van alcohol in combinatie met hinderlijk gedrag en overlast aanpakken”, legt Sikkema uit. ,,We gaan niet direct met boetes smijten, maar geven de politie meer handvaten om op te treden.”

Al enige tijd regent het klachten over groepen jongeren die overlast veroorzaken. Kapot gegooide bierflesjes, zwerfafval en luide muziek zijn veel gehoorde klachten. Maatregelen kunnen niet uitblijven, meent Sikkema. ,,Maar we gaan niet alleen duwen, we doen ook iets aan de voorkant door met de jongeren in gesprek te gaan en extra activiteiten te organiseren. Daarvoor zijn extra jongerenwerkers aangetrokken.”

Jongeren moeten nu hun verantwoordelijkheid pakken

Maar er komt ook extra beveiliging op de stranden rondom het Oldambtmeer. Want, excessen zoals ze zich in juni hebben voorgedaan, waarbij de stranden zijn vervuild en waar veel glasscherven op het zand lagen, accepteert de gemeente Oldambt niet meer. ,,Dat heeft ons ook even 4000 euro gekost. Wij willen niet weer opdraaien voor dergelijke kosten. De jongeren moeten nu hun verantwoordelijkheid pakken.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen