Oldambt zet voorlopig streep door plannen voor zonnepark in Finsterwolde

Zo moet het zonnepark er uit gaan zien.

De plannen voor een zonnepark in Finsterwolde gaan voorlopig niet door. De gemeente Oldambt heeft dat woensdag laten weten aan de initiatiefnemers. 

Aanleiding is een zogenoemde Bibob-procedure, een bestuursrechtelijk instrument om meer te weten te komen over de achtergrond van een partij. ,,Zo kan worden voorkomend dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd'', laat Oldambt weten.

Geheimhouding

Over wat de Bibob-procedure precies aan het licht heeft gebracht voor wat betreft het zonnepark in Finsterwolde, doet de gemeente geen mededelingen. ,,Omdat de wet ons daarover geheimhouding oplegt. Alleen de indieners van de aanvraag en het college, kennen de inhoud van het advies, maar mogen hierover slechts beperkt naar buiten treden'', zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema.

Ze vervolgt: ,,Ik wil alleen nog kwijt dat het Bibob-advies ruimte geeft om eventueel met een aangepast plan te komen, maar het is aan de initiatiefnemers of ze dat willen.” Het zonnepark zou komende maandag ter sprake komen in de gemeenteraad.

Het zonnepark in Finsterwolde heeft de gemoederen flink bezig gehouden. Tegenstanders spraken zich uit over de plannen en op de aanvraag werden 21 zienswijzen in gediend.

menu