Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is te veel bezig met bestuurlijk en institutioneel geharrewar. Ze moet zich in het bevingsgebied meer richten op de bewoners.

Dat zegt de Initiatiefgroep Van Onderen uit Steendam, Tjuchem, Overschild, Krewerd en Groningen. Deze groep vindt het beter om met een meer persoonlijke aanpak dorpen en wijken in het aardbevingsgebied aan te pakken. Nog steeds drukken de gasinstituties een te groot stempel op de versterking.

‘Zoveelste schep eroverheen’

In de brief wordt het ministerie van Binnenlandse Zaken opgeroepen een eenvoudig ‘Woon Keuze Pakket’ te maken voor iedere woning. Dat gaat over behoud, herstel, renovatie, isolatie of sloop/nieuwbouw. Voor iedere wijk en elk dorp zouden gemeente en inwoners samen een ontwikkelingsplan kunnen opstellen. ,,Zij bepalen zelf het tempo van de versterking. Het is een sociaal contract tussen overheid en bewoners dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Het hoeft niet allemaal morgen klaar te zijn’’, zegt Fred Mahler uit Steendam.

Volgens hem moet er bij de versterking, waarbij vele duizenden woningen veiliger worden gemaakt, eindelijk eens rust in de tent komen. In het recente bestuursakkoord van 1,5 miljard staat dat veel eigenaren 30 mille kunnen incasseren als ze na herbeoordeling af zien van versterking. Daarmee is keuzestress ontstaan. ,,Mensen worden verleid dat geld te pakken maar weten niet of ze er verstandig aan doen’’, zegt Mahler. ,,Als je in een versterkingstraject zit is dit de zoveelste schep er overheen. Mensen zijn in de loop der jaren al met zoveel verschillende werkwijzen, voorstellen en onzekerheden geconfronteerd. Ze vertrouwen het niet.’’

‘Start weinig hoopvol’

De initiatiefgroep wil dat Ollongren veel meer gebruik maakt van alle kennis en ervaring op haar ministerie bij stads- en dorpsvernieuwing. ,,We zijn blij met uw steun aan de dorpsaanpak in Krewerd, Tjuchem en Steendam maar we zijn er nog lang niet. Het echte herstel gaat nog zeker tien jaar duren’’, aldus de brandbrief aan Ollongren.

Gepleit wordt voor een stevige rol in het overleg met het ministerie van BZK voor de Groninger Bodem Beweging, het Groninger Gasberaad en de Vereniging Groninger Dorpen. Mahler: ,,Het zou moeten leiden tot een hechte samenwerking tussen gemeente en inwoners zonder voortdurende tussenkomst van allerlei gasinstituties die overal hun plasje over doen.’’

Bij de ondertekening van het bestuurakkoord voor de 1,5 miljard beloofde Ollongren ‘rust, duidelijkheid en voorspelbaarheid’ bij de versterking. ,,De start is vooralsnog weinig hoopvol. Ons hebben helaas nog geen berichten bereikt dat die belofte is waargemaakt. Eerder het tegendeel.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen