Ombudsman: het gaat slechter met Groningers

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en de Kinderombudsman Margrite Kalverboer waren vorige maand samen in het aardbevingsgebied in Appingedam. Foto DvnN

De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman constateren dat het mentaal slechter gaat met bewoners van het gasgebied die ze onlangs spraken, vergeleken met een jaar geleden. Vandaag praat het duo hierover met minister Wiebes.

Reinier van Zutphen en Margrite Kalverboer zeggen dat er dringend zaken aangepakt moeten worden. ,,De last wordt zwaarder in Groningen. De bewoners voelen zich lamgeslagen, murw en kunnen moeilijker voor zichzelf opkomen. Dat baart ons grote zorgen.’’

Op 19 oktober sprak het tweetal in Appingedam met bewoners van Opwierde-Zuid. De versterking in die wijk heeft grote invloed op de bewoners, concluderen ze. Zowel op oud als op jong.

Onzekerheid

In het gesprek met de bewindsman van Economische Zaken en Klimaat, willen Van Zutphen en Kalverboer drie zaken aankaarten. In de eerste plaats de grote onzekerheid bij veel bewoners over de versterking van hun huis. ,,De planning wordt vaak aangepast en ze ontvangen daarover laat bericht. Er is een duidelijke planning en een goede informatieverstrekking nodig. Ze mogen verwachten dat toezeggingen worden nagekomen.’’

Voorts wordt volgens Van Zutphen en Kalverboer de menselijke maat vaak uit het oog verloren. ,,Tijdens de versterking worden mensen met allerlei praktische problemen geconfronteerd die ze zelf moeten oplossen. Een extra last voor mensen, die juist ontzorgd willen worden.’’

Inspraak

Tot slot wordt aandacht gevraagd voor de ‘stem’ van bewoners. Die ervaren dat ze nauwelijks of geen inspraak hebben bij hoe de versterking verloopt. ,,En als ze wel inspraak hebben, (’wordt ons rijtje versterkt of gesloopt’) ligt er een grote verantwoordelijkheid bij burgers om er met elkaar uit te komen. Ze willen inspraak zonder dat die de verhouding met andere bewoners op scherp zet.’’

menu