'Onaanvaardbaar, dit vind ik niet kunnen': burgemeester Schuiling van Groningen hekelt kritiek op coronamaatregelen

De gemeenteraad vergaderde in de kleine zaal van de Oosterpoort. Foto: Siese Veenstra

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen haalt fel uit naar gemeenteraadsleden van de PVV en 100% Groningen. De kritiek van de beide partijen op de landelijke coronanoodwet noemt Schuiling ‘populistisch’.

Het onvermijdelijke c-woord viel woensdag geregeld in de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces; de raad boog zich over een steunpakket van bijna 1,5 miljoen euro voor de culturele en creatieve sector in de stad. Dat plan werd unaniem aanvaard, maar eerst vielen er harde woorden over een motie van de PVV en 100% Groningen.

‘U zet maatregelen neer als flauwekul en burgertjepesten’

Die wilden dat het gemeentebestuur zich richting de rijksoverheid uit zou spreken tegen de tijdelijke coronanoodwet. Daarin wordt onder meer de verplichte anderhalve meter afstand opgenomen. Volgens de twee partijen heeft die ‘een aanzienlijk negatief effect op burgers, bedrijven, de leefbaarheid en de economie’. Ze stellen ook dat de afstandsregel niet bewezen effectief is om de verspreiding van het coronavirus te remmen.

Bij burgemeester Schuiling schoot de motie in het verkeerde keelgat. ,,We hebben maatregelen moeten treffen die onze inwoners buitengewoon belasten, maar die ook aantoonbaar effect gehad hebben’’, reageerde hij. ,,We hebben kunnen voorkomen dat 135.000 mensen ziek werden. En u doet alsof het allemaal maar flauwekul en burgertjepesten was.’’

‘Tegengeluid is geen populisme’

Schuiling betichtte 100% Groningen en de PVV van populisme. ,,U creëert expres een tegenstelling tussen de maatregelen en de inwoners van deze gemeente. Ik vind het echt niet kunnen, dit is onaanvaardbaar.’’

PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren nuanceerde dat hij vooral het democratische proces wil bewaken. ,,Dat er een tijdelijke wet komt, leidt tot enorme zorg en scepsis in de samenleving’’, stelde hij. ,,Die zorg willen we uiten.’’ Fractievoorzitter Marjet Woldhuis van 100% Groningen reageerde geschrokken op de beschuldiging van populisme. ,,Het is ondemocratisch om noodverordeningen in een wet vast te leggen, dat is ons statement. Nu is het net alsof we dat tegengeluid niet mogen laten horen.’’

De motie kreeg geen raadsmeerderheid.

menu