Er komt alsnog een onderzoek naar de impact van de uitbreidingsplannen voor de Eemshaven op de landbouw in het gebied en naar de mogelijkheid boeren te compenseren met bijvoorbeeld vervangende grond elders.

Verantwoordelijk gedeputeerde Mirjam Wulfse zegde woensdag een zogeheten Landbouw Effect Rapportage toe aan Provinciale Staten. Verscheidene partijen, van Groninger Belang tot Forum voor Democratie, drongen aan op zo’n onderzoek bij het debat over de plannen om de Oostpolder bij de Eemshaven te trekken.

Boeren vrezen voor voortbestaan van bedrijf

Boeren met land in die polder vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijf, maakte Rick Hilberink eerder in die vergadering duidelijk. De jonge akkerbouwer, de achtste generatie in zijn familie die in de Oostpolder boert, noemt het onbegrijpelijk dat kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd aan industrie en windmolens.

,,Het is de Rolls Royce onder de landbouwgrond in Nederland’’, omschrijft Hilberink de polder waar waar zijn familie en enkele andere bedrijven hoogwaardige pootaardappelen teelt voor de export. De vruchtbare en productieve kleigrond is daar bij uitstek voor geschikt. ,,Er zijn niet zoveel plekken in het land waar dat kan.’’

Jonge poterteler in Oostpolder: ‘Ik raak mijn halve boerderij kwijt’

Als de plannen voor de Oostpolder doorgaan, valt de bodem onder veel bedrijven weg, waarschuwt Hilberink. ,,Dan moet ik de halve boerderij opgeven en heeft het bedrijf geen bestaansbasis meer’’, zegt de jonge boer. Het is onzeker of dat valt op te vangen, en hoe. ,,Ik wil daar eigenlijk niet eens over nadenken.’’

De Staten spraken woensdag over de plannen om de Eemshaven in zuidelijke richting uit te breiden met de 600 hectare metende Oostpolder. Op 30 juni moeten zij de knoop doorhakken over het zogeheten voorkeursrecht dat de provincie onlangs op de grond heeft gevestigd. Dat lijkt brede goedkeuring te kunnen wegdragen.

Politiek wil lange wensenlijst uitgewerkt zien in uitbreidingsplan

Ook de uitbreiding op zich kan rekenen op een brede meerderheid van de collegepartijen, maar veel fracties presenteerden woensdag nog wel een lange wensenlijst waaraan de komende jaren tegemoet moet worden gekomen bij de verdere uitwerking van de plannen.

Niet alleen de positie van de landbouw baart de politiek zorgen. Ook willen zij voldoende compensatie voor bewoners van Oudeschip en andere omliggende buurtschappen. De bevolking wordt daarin nadrukkelijk betrokken, beloofde gedeputeerde Wulfse woensdag. Ook onderzoekt zij of omwonenden onafhankelijke professionele ondersteuning op provinciekosten kunnen krijgen, zegde zij toe op aandrang van de Staten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen