Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2021 begonnen met de nieuwbouw van openbare basisschool De Meent in Schildwolde. Tijdens de bouw maken de kinderen gebruik van het vrijgekomen schoolgebouw van De Kinderboom.

In april werd bekend dat nieuwbouw voor obs De Meent voordeliger uitpakte dan het aardbevingsbestendig maken (versterken) van het bestaande schoolgebouw. Directeur Léonie de Jonge verwacht dat het onderwijsconcept in het nieuwe gebouw beter uit de verf komt.

Stiltekamers

,,Onze inzet is een open en flexibel schoolgebouw. Grote schuifwanden maken een mix van klassikaal en gepersonaliseerd leren mogelijk’’, aldus De Jonge. ,,Tussen de lokalen worden stiltekamers gemaakt, waar kinderen als ze daar even behoefte aan hebben, zich terug kunnen trekken.’’

De groepen 1 tot en met 4 kunnen beter samenwerken, zodat thematisch werken beter tot zijn recht komt. ,,Om een warme overdracht mogelijk te maken worden kinderopvang en peuterspeelzaal bij groep 1 en 2 geplaatst’’, aldus De Jonge.

Kinderopvang en peuterspeelzaal

De Jonge: ,,Logopedie, kinderoefentherapie krijgen ook in het nieuwe gebouw een plaats, evenals voorschoolse en buitenschoolse opvang. Er wordt nog nagedacht over hoe kinderopvang en peuterspeelzaal een plekje kunnen krijgen in de nieuwbouw.’’

Een buitenlokaal maakt het buiten leren mogelijk. De open keuken kan ook gebruikt worden door kinderen die op een andere manier leren. De Jonge: ,,De zorgroep en de MeentAcademie kunnen in het multifunctionele lokaal les krijgen. Die flexibiliteit maakt het mogelijk om grens overstijgend te leren. Dat komt ten goede aan de talentontwikkeling van de kinderen. ’’

Gezonde school

Gymnastieklessen worden nu nog gegeven in het oude gymgebouw waar de kinderen naartoe moeten lopen. ,,We zouden graag zien dat het gymgebouw aan de school vast wordt gebouwd’’, aldus De Jonge. ,,Dat komt de veiligheid van de kinderen ten goede en het stimuleert het uitwerken van het concept van de gezonde school die wij willen zijn.’’

De Meent levert met de nieuwbouw wel ruimte in. ,,Het is nog maar de vraag of we alle voorzieningen, zoals een prachtige schoolbibliotheek, op een goede manier in de nieuwe school kwijt kunnen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen