Onderzoek van de gemeente Midden-Groningen heeft uitgewezen dat er niets mis is met het persoonsgebonden overgangsrecht waarmee wethouder Jaap Borg op recreatiepark De Leine in Kropswolde woont. De toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer is hem destijds wel tegemoetgekomen.

Midden-Groningen heeft haar bevindingen van dit ‘uitgebreide dossieronderzoek’ laten toetsen door advocatenkantoor Yspeert. Die heeft het onderzoek en de uitkomsten als correct beoordeeld. Dat heeft de gemeente in een persbericht bekendgemaakt.

Voldaan aan twee voorwaarden

Het onderzoek heeft aan het licht gebracht dat Borg de vakantiebungalow op het Smurfendorp op de peildatum in december 2005 in bezit had. Vijf jaar later is geprobeerd een woonbestemming op het adres te krijgen. De toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft dat omgezet in een aanvraag voor een gedoogbeschikking.

Die is op 23 juni 2011 afgegeven. Op het moment dat gedoogbeschikking werd afgegeven, diende de bungalow als hoofdverblijf en stonden Borg en zijn partner op dat adres ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Daarmee werd voldaan aan twee voorwaarden.

Onevenredig gevolg voor de aanvrager

,,De aanvragers voldeden aan de voorwaarden zoals die in het Plan van Aanpak vermeld staan’’, aldus het gemeentelijk persbericht. ,,De heer Borg (ten tijde van de aanvraag 57 jaar, red.) had geen regulier pensioen, maar had als ondernemer een pensioen-BV opgericht. Deze constructie is namens het college gelijkgesteld aan een regulier pensioen. Het op grond van de Algemene wet Bestuursrecht onverkort toepassen van het beleid, zou leiden tot een onevenredig gevolg voor de aanvrager.’’

,,Afwijken van de beleidsregel’’, schrijft de gemeente, ,,is in dergelijke gevallen geoorloofd en zelfs verplicht.’’

De letter van de wet

Daarmee zegt de gemeente dat als destijds naar de letter van de wet had gehandeld, Borg op dat punt niet in aanmerking was gekomen voor een gedoogbeschikking. Populair gezegd: de toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer verkoos Borg te zien als vervroegd gepensioneerde en kon hem mede daardoor de beschikking geven.

,,De Algemene wet Bestuursrecht maakt het mogelijk om een afweging te maken tussen wat de letter van de wet zegt, afgezet tegen de gevolgen daarvan voor degene die het betreft’’, licht woordvoerder Joost Koedam toe.

Geen politiek ambt

,,De conclusie van ons onderzoek is dat Jaap Borg rechtmatig op De Leine woont’’, aldus wethouder Jan Jakob Boersma die het recreatiepark in zijn portefeuille heeft, ,,en dat advocatenkantoor Yspeert onze bevindingen staaft.’’ De gemeente voegt daar aan toe dat Jaap Borg op het moment van aanvragen van de gedoogbeschikking geen politiek ambt (raadslid of wethouder) bekleedde.

In 2013 zijn alle gedoogbeschikkingen met betrekking tot De Leine onder het persoonsgebonden overgangsrecht in het bestemmingsplan gebracht. Het verschijnsel gedoogbeschikking hield daarmee op te bestaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen