Schadebeoordelingen van de NAM berusten veelal op aannames en ontberen goede onderbouwingen. De contra-expertises van Vergnes zijn wel in orde. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek naar de contra-expertises van taxatiebureau Vergnes Expertise uit Leek, dat in opdracht van de rechtbank in Assen is uitgevoerd.

Vergnes beoordeelt op correcte wijze of schade aan Groninger gebouwen al dan niet door de gaswinning is veroorzaakt, schrijven de onderzoekers. Dat betekent dat Vergnes weer als contra-expertise in het aardbevingsgebied aan de slag mag.

Conflict begon in 2016

Vergnes en de Nederlandse Aardolie Maatschappij liggen al tijden met elkaar overhoop. De NAM noemde de contra-expertises van Vergnes in september 2016 onder de maat en weigerde nog langer met het bureau te werken. Vergnes startte daarop een kort geding.

Tijdens de zitting op 7 juni 2017 kwamen de NAM en Vergnes overeen dat er een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de rapporten van Vergnes zou worden gedaan. Mocht het werk van Vergnes in orde worden bevonden, dan zou de NAM zich niet langer verzetten.

Resultaten gunstig voor Vergnes

Dat onderzoek is nu klaar. De uitkomst geeft Vergnes reden tot feest, de NAM krijgt er flink van langs.

Vergnes vormt een objectief en vakkundig oordeel over de schades, concluderen de onderzoekers. Het bedrijf is voldoende betrouwbaar, deskundig en integer. De onderzoekers noemen als voorbeeld dat Vergnes het in sommige gevallen met de NAM eens is dat schade niet door de gaswinning is veroorzaakt, ook als de eigenaar van het pand daar heel anders over denkt.

De rapportages van de NAM blijken vaak te berusten op aannames en veronderstellingen, schrijven de onderzoekers. Een gedegen onderbouwing ontbreekt vaak. Meerdere malen werd één woningblok door verschillende inspecteurs van het CVW beoordeeld, met verschillende uitkomsten tot gevolg.

Conclusies NAM wijken flink af van arbiter

Opvallend is de analyse die de onderzoekers maakten van 75 dossiers waarin Vergnes en de NAM het niet eens werden en waar een oordeel volgde van een onafhankelijke arbiter. De conclusies van de arbiters en Vergnes over de oorzaak van schades komen grotendeels overeen, die van de NAM wijken erg af (zie infografiek).

loading

Ook de onderbouwingen van Vergnes kunnen soms uitvoeriger, aldus de onderzoekers, maar dat is minder kwalijk. Sinds het omkeren van de bewijslast is het aan de NAM om te bewijzen dat schade níet door de gaswinning wordt veroorzaakt. Het is dus de NAM die in eerste plaats met een degelijke onderbouwing moet komen. Dat het bedrijf daar zelden in slaagt, maakt de kritiek op Vergnes volgens de onderzoekers des te opmerkelijker.

Bovendien laat het budget dat voor de contra-expertises beschikbaar is volgens de onderzoekers te wensen over. Wil de NAM een uitgebreidere analyse die een stap dieper gaat, dan is meer tijd en geld nodig.

Vergnes is verheugd

,,We zijn erg blij dat onze rapporten aan de eisen voldoen'', zegt eigenaar Simon Vrieling van Vergnes. ,,Dit is een erkenning voor de kwaliteit voor ons werk. Gesteund door deze uitspraak blijven we ons inzetten voor de gedeputeerden in het gaswinningsgebied.''

Het waren anderhalve zware jaren, zegt Vrieling. ,,Strijden tegen de NAM is niet gemakkelijk. Maar gelukkig hebben we doorgezet en heeft het zin gehad.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen