Onderzoek naar angstcultuur en incidenten binnen rechtbank Noord-Nederland moet nog beginnen

Rechtbank in Groningen Foto: Rob Zijlstra / DVHN

De rechtbank Noord-Nederland hoopt voor de zomer het onderzoek te kunnen afronden naar de angstcultuur die de rechtbankorganisatie parten zou spelen. Hoewel de problemen in oktober vorig jaar naar buiten kwamen, is er nog steeds geen onderzoek uitgevoerd.

De regels schrijven voor dat zo’n onderzoek moet worden aanbesteed. Die procedure is deze week begonnen en moet begin maart zijn afgerond. Dan moet duidelijk zijn welk bureau het onderzoek gaat uitvoeren. De onderzoeksopdracht is afgestemd met de medewerkers en de ondernemingsraad.

Het onderzoek - in opdracht van het rechtbankbestuur - richt zich op vijf incidenten uit 2019. Het gaat dan om het gelijktijdig ontslag van drie management-assistenen, het vervangen van een (populaire) bedrijfsarts, het opstappen van de voorzitter van de interne integriteitscommissie en het monddood maken van een kritische rechter.

Geen column meer

Deze rechter, werkzaam in Assen, had een eigen column op het interne netwerk. Toen hij zich kritisch uitliet over met name het eigen bestuur mocht hij niet meer publiceren.

Ook wordt onderzoek gedaan naar publicaties waarin wordt geciteerd uit interne stukken en bijeenkomsten. Dit heeft binnen de organisatie tot onrust geleid. Uit deze publicaties kwam een beeld naar voren dat medewerkers van de rechtbank - met locaties in Groningen, Assen en Leeuwarden - hun werkomgeving als onveilig ervaren. Veel kritiek was er op de stijl van leidinggeven. Die zou te autoritair zijn.

De rechtbankorganisatie heeft te maken met een hoog ziekteverzuim, wat een gevolg zou zijn van de interne problemen.

Vertrouwenskwestie

Eind oktober stapte rechtbankpresident Maria van de Schepop onverwacht op. Zij stelde dat de interne onrust had geleid tot een vertrouwenskwestie die het aanzien van de rechtbank schaadde. Vakbonden eisten daarop een onafhankelijk onderzoek.

Het rechtbankbestuur van de noordelijke rechtbank wordt tijdelijk voorgezeten door Herman van der Meer, president van het gerechtshof Amsterdam. Het bestuur heeft sinds oktober elk verzoek tot een gesprek om een toelichting te geven op de interne situatie afgewezen.

Een van de kritische (interne) columns van rechter Edzard van Weringh. Na deze column mocht de rechter geen stukjes meer schrijven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen