Ook Veendam tegen herverdeling Gemeentefonds: kaalslag onder voorzieningen dreigt

Het gemeentehuis Veendam Foto: DvhN Pieter Broesder

De herverdeling van het Gemeentefonds mag niet ten koste gaan van kleine plattelandsgemeenten. Dat is de boodschap van de gemeenteraad van Veendam aan het rijk.

De gemeenteraad nam maandagavond unaniem een motie aan. Het college van Burgemeester en Wethouders wordt opgeroepen om met andere kleinere gemeenten een lobby te starten om zo samen op te komen voor de belangen van alle plattelandsgemeenten.

Brandbrief

Eerder namen onder meer Provinciale Staten van Groningen een soortgelijke motie (unaniem) aan. Ook stuurde de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) een brandbrief aan de Tweede Kamer. Ook de VGG wil structureel meer geld voor de plattelandsgemeenten.

Leefbaarheid

Het Gemeentefonds is de grootste bron van inkomsten voor gemeenten. Het rijk wil het Gemeentefonds herverdelen. Plattelandsgemeenten met minder dan 100.000 inwoners krijgen fors minder geld. De raad van Veendam stelt dat het de leefbaarheid van veel gemeenten aantast als kleinere gemeenten flink veel geld moeten inleveren, opdat grotere gemeenten meer kunnen krijgen.

Net als meer gemeenten vindt ook Veendam dat er te veel geld naar de steden gaat, vooral naar de Randstad. En dat terwijl, onder meer door vergrijzing, ook op het platteland de kosten toenemen. Door gezamenlijk lobbywerk moet getracht worden de bijdrage juist te vergroten in plaats van te verkleinen om zo een kaalslag onder voorzieningen tegen te gaan.

Tweede Kamer

,,Door de stijgende zorgkosten in vooral de jeugdzorg heeft Veendam moeite de begroting sluitend te krijgen. Veendam zal extra hard getroffen worden. De financiële kloof tussen stad en platteland, Randstad en omliggende provincies, wordt vergroot. De leefbaarheid in plattelandsgemeenten als Veendam komt onder druk te staan’’, aldus de indieners van de motie.

Donderdag vergadert de Tweede Kamer over de gemeentefinanciën.

menu