In navolging van Het Hogeland voert ook de gemeente Westerkwartier een ‘geitenstop’ in. De gemeenteraad nam woensdagavond dit besluit met 30 stemmen voor en drie tegen.

De ‘geitenstop’ die vooralsnog geldt voor een jaar, betekent dat gedurende deze periode zich geen nieuwe geitenbedrijven mogen vestigen in het Westerkwartier. Ook uitbreiding van bestaande geitenhouderijen in bijvoorbeeld Zevenhuizen, waar drie bedrijven zitten, is niet toegestaan. De driekoppige VVD-fractie toonde zich mordicus tegen.

‘’Dit stinkt aan alle kanten’

De VVD had grote moeite met de wijze waarop de tijdelijke ‘geitenstop’ woensdag op de raadagenda was beland. Twee weken geleden werd het voorstel van B en W als ‘vertrouwelijk’ naar de gemeenteraad gestuurd. Daardoor kregen eigenaren van geitenhouderijen en een organisatie als LTO niet de kans om bezwaar te maken. VVD-fractievoorzitter Mattheüs Gorter verweet B en W dat zij ‘een overvaltechniek’ hebben toegepast.

Gorter noemde de maatregel te rigoureus. ,,U zet hiermee een hele sector op slot. Als je niet mag uitbreiden, is er geen perspectief. Dat kun je hardwerkende ondernemers niet aandoen.’’ Eerder op de avond deed hij nog een vergeefse poging het voorstel van tafel te halen. Maar hij kreeg hiervoor geen steun van de rest van de raad. Hoewel ook GroenLinks en het CDA het gebrek aan transparantie in deze kwestie door de gemeente hekelden. ,,Dit verdient geen schoonheidsprijs’’, sprak Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks).

Later op de avond bleek dat B en W geheimhouding hadden betracht om aanvragen voor nieuwe vestigingen van geitenbedrijven tegen te houden. Dat is niet helemaal gelukt. Want afgelopen week kwam toch nog een nieuwe aanvraag binnen, meldde wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier, ruimtelijke ordening). De gemeente is verplicht deze aanvraag toch nog in behandeling te nemen.

GGD-advies

Tot de ‘geitenstop’ wordt overgegaan vanwege gezondheidsrisico’s die omwonenden van geitenbedrijven lopen. Dit op basis van een recent advies dat de GGD hierover recentelijk heeft uitgebracht. Omwonenden zouden een verhoogde kans hebben op longontsteking. Het RIVM voert hiernaar landelijk onderzoek uit. De uitkomsten ervan worden pas verwacht in 2022.

Provincie

Ook B en W van Westerwolde willen een ‘geitenstop’ instellen. Dat stuit op verzet van de raad in die gemeente. Op veel plekken in den lande is sprake van een provinciale ‘geitenstop’. Dat geldt niet voor de provincie Groningen. Het provinciale bestuur van Groningen laat dit over aan de gemeenten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen