Ook in Midden-Groningen moeten inwoners leren leven met wateroverlast

Aanleg van een gescheiden riool in het Drentse Gasteren. Twee buizen; de groene links voor regenwater, rechts de bruine buis het echte riool. foto archief dvhn

Door klimaatverandering valt in Nederland soms in korte tijd veel water. Dat zorgt voor overlast Midden-Groningen pakt de handschoen op met een Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP). De gemeente blijft maatregelen treffen op plekken die daar niet op kunnen wachten.

Op zondag 13 mei 2018 viel plaatselijk in Groningen en in Drenthe tot 63 mm regen. Dat is meer dan dat er normaal in Nederland gemiddeld in de hele maand valt. Sappemeer was weer één van de natste plekken in Nederland.

De gemeente Midden-Groningen krijgt regelmatig het verwijt dat rioolbuizen niet groot genoeg zouden zijn. ,,Wateroverlast is een complex verhaal en het simpelweg vergroten van de rioolbuizen is geen oplossing’’, aldus de gemeente.

Lage ligging

Door de lage ligging van delen van Midden-Groningen en de relatief dichte bebouwing verschillen de problemen van straat tot straat. Het (regen-)water kan bij extreme buien niet voldoende wegstromen in de bodem, maar moet via een lange weg worden afgevoerd naar de waterzuivering.

Door de lange afstanden raakt het rioolstelsel overbelast, met als resultaat dat water op straat blijft staan. Een beeld dat door klimaatverandering in de toekomst vaker te zien zal zijn. In landelijke delen van de gemeente speelt het probleem veel minder.

Extreme hoosbuien

De gemeente kijkt met andere partijen, zoals het waterschap, naar slimme oplossingen om de overlast bij extreme hoosbuien in de toekomst beperkt te houden. Voorkomen is met het veranderende klimaat niet mogelijk. In 2017 heeft de gemeente op verschillende plekken in Sappemeer, Hoogezand en Kropswolde speciale putten aangelegd op een aantal plaatsen dichtbij het Winschoterdiep, vijvers en brede sloten.

In Midden-Groningen zijn er op veel plekken (straten en bedrijventerreinen) aparte rioolbuizen voor het afvalwater èn regenwater. In de gemeente zijn er vele straten ‘afgekoppeld’. Deze putten en de gescheiden riolering kunnen meer regenwater afvoeren en de wateroverlast op straat verminderen.

Regenwaterriool

In wijken waar het riool aan vervanging toe is legt de gemeente een regenwaterriool aan met aftakkingen (huisaansluiting) tot aan de perceelgrens. De perceeleigenaar kan dan zijn dakafvoer hierop aansluiten. Zo is het met eenvoudige middelen mogelijk voor bewoners/huiseigenaren om regenwater naar het speciale regenwaterriool te leiden.

De laatste jaren is de oppervlakte van verharde tuinen sterk toegenomen, ongeveer dertig procent in zeven jaar tijd. Op verharde tuinen kan er geen regenwater meer de grond in zakken. Het water komt vervolgens in het riool terecht die het vervolgens niet meer kan verwerken. Een tuin met minder tegels helpt tegen wateroverlast.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen