Tien jaar na het overlijden van de legendarische boer annex galeriehouder Albert Waalkens krijgt de beeldende kunst weer volop ruimte in Oost-Groningen.

Het gezelschap in de tuin achter wat bekend staat als Galerie Waalkens heeft er zin in. De afgelopen maanden is een manifestatie voorbereid die terugblikt op een roemrucht verleden en tevens het startschot vormt voor nieuwe toekomst. Vanaf zaterdag moet het gebeuren: Rondom Waalkens in Finsterwolde.

Snert en een swienhakje

De achtergrond is vaker geschetst: hoe de Groninger herenboer Albert Waalkens in de jaren 60 en 70 avant-gardistische kunst omarmde en daarmee nationale aandacht wist te generen. Waalkens bood vernieuwende kunstenaars een podium en wees Nederland op mogelijkheden om in Finsterwolde te wonen en te werken.

Zoon Harm Evert Waalkens blikt terug op een wilde tijd: ,,Mijn vader ging erg af op zijn intuïtie. Er lag geen script. Hij bedacht van alles. En mijn moeder Frederika moest het in goede banen leiden. Toen de horden uit de Randstad, mensen met behoorlijk anarchistische ideeën, op deze plek arriveerden, was zij het die hen met snert en een swienhakje ontving.”

Vijfenvijftig jaar na de eerste expositie in de koeienstal en tien jaar na het overlijden van boer Waalkens wordt een poging gedaan de geest van weleer te laten herleven. Ideeën te over. Zo is het samenwerkingsverband Oldambt Cultuur bezig een kunsthal op te zetten, zodat gerenommeerde musea hun collecties in de regio kunnen laten zien en die regio er een toeristische trekpleister aan overhoudt.

Monumenten

Ander plan: onder de noemer Art7 monumentale kunstwerken plaatsen langs de A7. ,,Er staan er al een paar, maar er kunnen er meer bij”, stelt Hans Nipshagen. ,,Albert Waalkens organiseerde in 1967 met Beeld en Route de langste kunstroute van Nederland. Wij borduren op dat idee voort met kunst langs de langste snelweg van Nederland, van de Afsluitdijk tot aan Leer toe. Mensen zullen begrijpen dat ze in een bijzonder landschap terecht zijn gekomen.”

Maar eerst is er dus zaterdag Rondom Waalkens. De manifestatie wordt door voormalig museumdirecteur Kees van Twist geopend en omvat een reeks activiteiten. Een daarvan is de vertoning van een documentaire over Galerie Waalkens. Daarnaast zijn er verschillende tentoonstellingen en landart-projecten, waarbij landschap en kunst elkaar letterlijk en figuurlijk versterken.

Twee landart-projecten zijn gesitueerd in de tuin achter Galerie Waalkens. Een derde meet twintig hectare en ligt in een weiland. Geïnspireerd door begrippen als De Gulden Snede en de Reeks van Fibonacci heeft kunstenaar Marc van Vliet 144 strobalen zo laten plaatsen dat ze een geometrisch kunstwerk met kleurvlakken vormen rond een houten zitbank en een schaal die de bijnaam Oog van God heeft gekregen. ,,Als mensen hier komen zitten om het landschap te ervaren, ben ik tevreden”, zegt de maker.

Pervers

De kunstinitiatieven in het Oldambt hebben inmiddels een plek veroverd in een programma waarmee de Rabobank Groningen klaar wil stomen voor de toekomst. ,,De kracht van kunst is dat het voorwaarden schept. Mensen gaan daardoor denken: Hier kan iets”, zegt Margreet Wegman van de bank. ,,Rondom Waalkens duurt tot 10 september, maar het moet daarna wel doorgaan.”

Die mening deelt Harm Evert Waalkens. ,,Er worden perverse besluiten genomen over dit landschap, denk aan de plaatsing van windmolens hoger dan de Martinitoren. Wij proberen met kunst en techniek tegenwicht te bieden. Wij proberen de moderne graanrepubliek te promoten. Dat heeft niets te maken met het voortzetten van het werk van mijn ouders. Het heeft te maken met het openstaan voor nieuwe ontwikkelingen.”
---

Voor meer over ‘Rondom Waalkens’ zie www.oldambtcultuur.nl en onze cultuurbijlage Vrijdag.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen