Bij Energiemaatschappij RWE hing donderdag een banner met de tekst: ‘Hey Den Haag! 65 procent minder CO2: dan moet RWE ook mee! #KlimaatOp1’

De actie is geen aanklacht tegen het bedrijf schrijft Operatie Klimaat Groningen, onderdeel van Milieudefensie, maar is ‘gericht op het nieuwe kabinet om regels op te stellen’.

De banner maakt onderdeel uit van de actie ‘Van Vervuiler naar Formatie’, een actie die formerende politici oproept om grote bedrijven de rekening te laten betalen van hun eigen vervuiling en zich te houden aan het Parijsakkoord. Zij willen dat dit wordt vastgelegd in het nieuwe regeerakkoord.

Oneerlijk en niet effectief klimaatbeleid

Fenna Feenstra van Operatie Klimaat Groningen: ,,Veel mensen maken zich zorgen om het klimaat. We weten al heel lang dat onze aarde opwarmt en dat we geen tijd meer te verliezen hebben. Tegelijkertijd is het huidige klimaatbeleid oneerlijk en niet effectief. De bedrijven met een grote CO2 voetafdruk betalen nauwelijks mee aan belasting bedoeld voor duurzame oplossingen. Wij willen dat grote vervuilers mee gaan meebetalen en dat er duidelijke en bindende regels komen”.

Bedrijven verduurzamen niet uit zichzelf

RWE is volgens Operatie Klimaat Groningen één van de dertig bedrijven die veertig procent van de CO2-uitstoot in Nederland veroorzaken. Die bedrijven gaan niet uit zichzelf verduurzamen, denken de actievoerders. ‘Daarom is de politiek nu aan zet om deze bedrijven aan te pakken zodat zij hun eerlijke deel voor de vervuiling betalen.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen