Opinie: Ook bij gaswinning staat economisch belang voorop

In de Staatcourant van 20 juli is bekendgemaakt dat het Canadese Vermilion de gasproductie bij Wapse op mag voeren. De Werkgroep Tegengas stopt met procederen en gaat verder als Waakhond Gaswinning.

Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion mag nu de gasproductie uit het gasvoorkomen Diever uitbreiden van 480.000.000 Nm3 naar 1.500.000.000 Nm3 per dag.

Begin dit jaar heeft de Werkgroep Tegengas op initiatief van de SP-Westerveld een zienswijze ingediend tegen het ontwerp instemmingsbesluit. De werkgroep maakte gelijktijdig als eerste - ook via deze krant - publiekelijk bekend dat Vermilion tussen het najaar van 2015 en voorjaar 2016 beduidend meer gas had geproduceerd dan waarvoor zij vergunning had gekregen. Deze publiciteit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het Staatstoezicht op de Mijnen recent aan het Openbaar Ministerie heeft gevraagd te onderzoeken of hier sprake is van strafbare feiten.

Ruim geformuleerde voorschriften

Vier dagen na de bekendmaking in de Staatscourant ontving de werkgroep van het ministerie een e-mail met het definitieve instemmingsbesluit, de goedkeuring van de omgevingsvergunning en de onderliggende stukken. Daarin wordt onder andere aangegeven dat de minister in alle zienswijzen geen aanleiding ziet om terug te komen op zijn voornemens. Minister Kamp verleent dus nu ook aan de uitbreiding van de gaswinning bij Wapse medewerking. Tot en met 1 september kunnen de indieners van een zienswijze in beroep gaan en/of een tijdelijke voorziening aanvragen.

Wij hebben de standpunten en ideeën van de minister in deze vakantieperiode bestudeerd. Ons werd duidelijk dat de ambtenaren van Economische Zaken in het afgelopen half jaar hard hebben gewerkt. Zij hebben de meeste van onze aandachtspunten, vragen en zorgen (en uit de andere 18 zienswijzen) op een juridisch slimme manier getracht te weerleggen. Of als niet relevant te omschrijven. Wel lijkt het er op dat ook door onze inbreng enkele extra voorschriften aan het instemmingsbesluit zijn toegevoegd. Wij kunnen ons echter niet aan de indruk onttrekken dat deze zo ruim zijn geformuleerd, dat bij de uitvoering in de praktijk snel verschillende interpretaties mogelijk zullen zijn.

Economisch gewin

Wij concluderen dat Economische Zaken en de gasproducent(en) maar één gezamenlijk belang hebben: hun economisch gewin. Daar moet alles voor wijken en daarom doen zij alles om mogelijk negatieve gevolgen te verhullen. En willen ze ons doen geloven dat de veiligheid van burgers beslist niet in gevaar komt. We worden in deze overtuiging gesterkt door de kritiek van Mr. Pieter van Vollenhove op de NVWA betreffende het eierschandaal. In het Dagblad van het Noorden van 3 augustus jl. stond: ,,Bij bedrijven staat al snel het economisch belang voorop. De NVWA zou moeten opkomen voor het publieke belang, de voedselveiligheid. Helaas is de inspectie in de praktijk geen voedselwaakhond, maar een verlengstuk van het economisch beleid.”. Aldus Van Vollenhove. Volgens ons is dit onverkort ook van toepassing op de gaswinning in ons land. Er is dus ook sprake van een gasschandaal.

Ons dossier ‘Gaswinning Diever’ bestaat ondertussen uit een paar honderd pagina’s. Daarin staan voor ons te veel onduidelijke begrippen, aannames en juridisch termen. Wij kunnen die niet zonder hulp van gespecialiseerde deskundigen en juristen doorgronden. Laat staan er met succes een beroepsprocedure tegen aanspannen. De kosten van het in beroep gaan kunnen we nog wel opbrengen, maar specialistische hulp inhuren kost heel veel geld. Daarom hebben we tot onze spijt moeten besluiten niet tegen de besluiten van de minister in beroep te gaan. We klopten aan bij het landelijk bureau van de Socialistische Partij, die voeren echter alleen via politieke kanalen acties. Daarom heeft Sandra Beckerman in de Tweede Kamer schriftelijke vragen aan de minister gesteld.

Onbetrouwbaar

Wij vinden Vermilion nog steeds niet betrouwbaar overkomen. Ook blijven we twijfels houden bij de intenties van het ministerie. Beiden hebben volgens ons echt onvoldoende oog voor de belangen en veiligheid van de burgers. Bovendien vinden wij de gemeente Westerveld en de plaatselijke politiek te weinig proactief op dit dossier. Daarom hebben we besloten dat wij doorgaan als de Waakhond Gaswinning Wapse. We blijven alle direct betrokkenen scherp in de gaten houden.

Wim van Velzel en Joy van der Beek-Ploeg zijn leden van de SP-werkgroep Tegengas.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.