Het college van Groningen wil 175 hectare aan zonnepanelen in de Lagelandpolder leggen. Daarnaast zijn er plannen voor een Hyperloop en een stroomstation. Oppositiepartijen willen dat eerst met omwonenden wordt overlegd en dat coalitiepartijen een handreiking van die omwonenden omarmen.

‘De bewoners van de Lagelandpolder geven aan niet of nauwelijks bij de plannen betrokken te zijn’, stellen oppositiepartijen SP, VVD, PvdD, CDA, 100% Groningen, Stadspartij en PVV. ‘Daarom doen zij nu een handreiking aan de gemeente om de helft van de zonnepanelen aan te leggen en over verdere plannen met bewoners in gesprek te gaan.’

Woensdag bespreekt de gemeenteraad de plannen voor de Lagelandpolder. Een week later neemt ze een besluit.

Naast de handreiking van de bewoners willen de oppositiepartijen dat het college en de coalitiepartijen (GL, PvdA, D66 en CU) zich inspannen om een compromis en enige overeenstemming met de bewoners te krijgen. Volgens de oppositiepartijen moet er beter gewerkt worden aan meer draagvlak onder omwonenden.

Bewoners mogen alleen meepraten over hoe zonnepanelen geplaatst worden

‘Voor de zomer trokken bewoners van de Lagelandpolder al aan de bel omdat ze niet of nauwelijks betrokken waren bij totstandkoming van de plannen. Sindsdien is er volgens bewoners weinig verbeterd. Zij mochten alleen meepraten over hoe er 175 hectare aan zonnepanelen geplaatst werden. Maar niet over hoeveel zonnepanelen er geplaatst worden. Afgelopen weken hebben bewoners zienswijzen ingediend, ingesproken bij de gemeenteraad en een paneldebat met raadsleden georganiseerd. Ook hier werd door oppositiepartijen en bewoners een beroep gedaan op coalitiepartijen om de plannen in grootte aan te passen en meer ruimte voor ideeën van omwonenden te bieden.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen