Etty Meijer en Ronald Bultena uit Oudeschip hebben zaterdagmiddag een petitie overhandigd aan gedeputeerde Mirjam Wulfse van de provincie Groningen en wethouder Eltjo Dijkhuis van gemeente Het Hogeland.

In de petitie, in een paar dagen gesteund door 88 huishoudens , vragen de bewoners om een onafhankelijke deskundige die hen de komende jaren met raad en daad bij kan staan, nu hun leefgebied wordt bedreigd door de uitbreiding van de Eemshaven . Ze willen ook geen digitale communicatie, maar zo snel mogelijk een fysieke bijeenkomst waar iedereen zijn zegje kan doen.

Kleigrond

Wulfse en Dijkhuis namen de petitie met een kistje kleigrond (,,de beste van Nederland, aldus de bewoners) én pootaardappelen in ontvangst. Daarvoor namen ze de tijd tussen zo’n twintig individuele gesprekken. Die voerden ze zaterdag vanuit het provinciehuis online met bezorgde inwoners van het dorp en de buurtschappen Nooitgedacht, Polen, Koningsoord en Heuvelderij. loading

De bewoners zijn bang dat de voorgenomen uitbreiding van de Eemshaven grote gevolgen voor hen heeft. Volgens Meijer en Bultena zijn veel mensen niet te spreken over de gang van zaken, en bang dat ze tegen elkaar uitgespeeld worden.

Diepste geheim

Ze wisten niet dat er in het diepste geheim al anderhalf jaar aan de plannen is gewerkt. Dat is vorig jaar bij het opstellen van de dorpsvisie nooit aan de orde gekomen. Dinsdag kregen ze te horen dat de provincie de Oostpolder, ooit in beeld voor glastuinbouw en de plek van een nieuw windmolenpark, compleet in een bedrijventerrein wil veranderen.

Wulfse en Dijkhuis, die op verzoek van Meijer en Bultena tekenden voor ontvangst van de petitie, beloven dat ze ‘zodra het weer kan’ (met betrekking tot de coronaregels) naar de polder komen. ,,Hopelijk ergens binnen, anders maar op de dijk’’, aldus Dijkhuis. Wulfse: ,,We willen er samen met u uit komen.’’

Teams

Wulfse en Dijkhuis spraken zaterdag vanaf 9 uur via Teams met zo’n twintig huishoudens die wel digitaal overleg wilden, telkens een halfuur. ,,We kregen een hoop vragen en merken de onrust, maar we hebben ook al veel ideeën gekregen hoe het verder moet. Daar worden de bewoners de komende jaren ook op allerlei manieren bij betrokken’’, zegt Dijkhuis (Gemeentebelangen).

Hij kreeg onder meer te horen dat bewoners waarschijnlijk nog wel kunnen leven met een nieuw datacentre, maar niet zitten te wachten op vieze, zware of chemische industrie, zoals Theo Pouw of een batterijenfabriek die Wulfse eerder als voorbeeld noemde.

Volgens haar is het nieuwe bedrijventerrein nodig omdat de provincie geen grote terreinen (groter dan 50 hectare) meer beschikbaar heeft, ook niet in Delfzijl, terwijl daar soms wel vraag naar is. ,,Er zijn bedrijven afgehaakt omdat realisering te lang zou duren. Dat willen we toekomst voorkomen.’’ Volgens haar worden bewoners de komende jaren uitgebreid bij de planvorming betrokken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen