In Meeden bestaat onder de bevolking al lange tijd weerzin tegen de komst van windmolens langs de N33. Foto: Huisman Media

Overheid en grondeigenaren stoppen niets in gebiedsfonds Windpark N33

In Meeden bestaat onder de bevolking al lange tijd weerzin tegen de komst van windmolens langs de N33. Foto: Huisman Media Foto: Huisman Media

Pogingen om extra geld in het gebiedsfonds van Windpark N33 te krijgen of een andere constructie te bedenken, waardoor inwoners beter gecompenseerd worden of mogelijk gezamenlijk een eigen windmolen krijgen, zijn tot dusver mislukt.

De verdeling van lusten en lasten is een heet hangijzer in de discussie over het omstreden Windpark N33. De DorpenAlliantie Oost-Groningen noemt de 156.450 euro die jaarlijks in het fonds wordt gestoken ‘een fooi’. Daarbij is gekeken naar de miljoenensubsidies, -inkomsten en -rendementen die ontwikkelaars ontvangen. Grondeigenaren krijgen ieder jaar tienduizenden euro’s per molen.

Oproep voor compensatie

In 2016 riep directeur Jan Boorsma van Innogy Windpower, de gemeenten Veendam, Oldambt en Menterwolde (inmiddels Midden-Groningen) op over de brug te komen. ,,We betalen de gemeenten 1,5 miljoen euro aan leges voor hun diensten, denk bijvoorbeeld aan vergunningverlening. Ik heb ze voorgesteld een fors deel in de bewonerspot te doen. Het enthousiasme was niet erg groot.’’

Ook zei Boorsma dat de provincie een stevige financiële bijdrage zou kunnen leveren. ,,De provincie heeft het gebied bij Meeden per slot van rekening aangewezen en dat bij de minister ‘in zijn mik’ gedouwd.’’ Deze week maakte de provincie duidelijk dat ze niet bereid is zelf geld in het gebiedsfonds te steken. De bijdrage die de ontwikkelaars leveren is landelijk gangbaar, aldus de provincie.

Moreel appèl

In 2017 sprak Innogy de hoop uit dat agrariërs die turbines op hun land krijgen, geld in het gebiedsfonds stoppen. Het energieconcern vroeg de grondeigenaren hierover na te denken. De bereidheid was er niet. Onder de boeren was veel wrok over de acties tegen het windpark. ,,We kunnen ze nergens toe verplichten. We hebben een overeenkomst met ze gesloten. We doen een beroep op ze. Je kunt het een moreel appèl noemen’’, aldus Innogy-woordvoerder Jorrit de Jong.

Tegenwoordig vraagt De Jong zich af er met het toegenomen windmolenactivisme ooit nog een moment komt waarop participatie, dan wel een hoger bijdrage in het gebiedsfonds, met de inwoners bespreekbaar is. ,,Wij betwijfelen of we daarin het voortouw moeten nemen. Dat het bloedgeld is genoemd, zit ons behoorlijk dwars.’’

Uit het gebiedsfonds kunnen dorpsvoorzieningen deels worden bekostigd. Volgens voorzitter Bernard Stikfort weegt de compensatie (26 euro per inwoner) niet op tegen de waardedaling van woningen en de aantasting van de leefbaarheid.

Geen wettelijke verplichting

In Nederland is geen wettelijke verplichting om compensatie of participatie met de inwoners af te spreken voor het verstrekken van vergunningen en andere goedkeuringen van de overheid.

Ook de betrokken gemeenten laten het gebiedsfonds vooralsnog ook voor wat het is. Op dit moment zijn geen voorstellen in de maak om inkomsten uit leges over te maken naar het fonds.

menu