Overschild lichtend voorbeeld in een gehavende provincie

overschild Bewoners van Overschild en architect Winy Maas van MVRDV presenteren morgen in dorpshuis De Pompel in Overschild de dorps- en structuurvisie Overschild 2018-2018.

Binnen het Nationaal Programma Groningen is Overschild een voorbeeld voor dorps- en stadsvernieuwing. Het dorp staat voor een grote versterkingsopgave als gevolg van de aardbevingen, die een gevolg zijn van de gaswinning.

De inwoners van Overschild willen van dat gas af en een vinger in de pap hebben bij de versterking van hun dorp.

Dit leidde in het najaar van 2017 tot een Witboek met richting en ideeën. In lijn hiermee hebben bewoners, gemeente en Nationaal Coördinator Groningen (NCG), onder leiding van architect Winy Maas een Dorpsvisie gemaakt.

Op zoek naar vaste grond onder de voeten, moet het dorp een voorbeeldproject worden voor de beschadigde en gekwetste dorpen in Groningen.

In bewonerssessies en drie dorpsbrede enquêterondes is in een open en interactief proces nagedacht over verschillende vragen. Hoe wil Overschild zich ontwikkelen? Waar willen de inwoners samen naartoe? Wat betekent een keuze van een inwoner voor die van de buren? Hoe ziet het dorp er over tien jaar uit? Uiteindelijk hebben deze vragen geleid tot de Dorpsvisie Versterking Overschild, oftewel Witboek 2.0 geworden.

De gemeente Midden-Groningen vertaalde de dorpsvisie in de Structuurvisie Overschild 2018-2028, die de komende jaren de basis vormt voor het gemeentelijk beleid.

De structuurvisie beschrijft op hoofdlijnen de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling van Overschild (postcodegebied 9625) die nodig is voor de versterking en daaraan gekoppeld de wensen en kansen zoals verduurzaming – zo wil Overschild een gasloos dorp worden – economie, recreatie en toerisme en natuurontwikkeling.

Daarmee kijkt Overschild verder dan alleen de versterking, zij wil een dorp met toekomst worden. De aanpak in het dorp wordt door alle betrokkenen gezien als icoonproject binnen het Nationaal Programma Groningen. Het dient als voorbeeld voor vele andere dorps- en stadsvernieuwingen.

Het college van B en W van Midden-Groningen stelt de Dorpsvisie en Structuurvisie vast en stuurt die naar de gemeenteraad.

De gemeenteraad behandelt de nieuwe structuurvisie op 15 november in de raadscommissie. Op 29 november wordt de gemeenteraad gevraagd de visie vast te stellen. De vergaderingen zijn allebei openbaar.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.