Inwoners van het Hogeland gaan de komende jaren zo’n 12 procent meer aan onroerendezaakbelasting (ozb) betalen. Dat blijkt uit de begroting van komend jaar.

Het is nodig om de begroting sluitend te maken, zegt financieel wethouder Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen) Ook voor de afvalstoffen gaan inwoners meer betalen.

Afvalstoffen

Met ingang van komend jaar wordt in de hele gemeente diftar ingevoerd: wie meer afval in containers bij de weg zet, betaalt ook meer. ,,We hebben twee jaar voor de herindeling de afvaltarieven bevroren. Achteraf kun je je afvragen of dat wel een goede beslissing was’’, zegt Dijkhuis. ,,De kosten zijn alleen maar gestegen en we moesten tonnen uit de reservepot halen.’’ Dat moet nu worden gecompenseerd. Tegenover de stijging van de ozb en de afvaltarieven staat trouwens een lagere rioolbelasting.

Infrastructurele projecten in de ijskast

Het Hogeland heeft komend jaar een saldo van 0,5 miljoen euro op de begroting en de jaren daarna 2 miljoen. Ze moet de hand op de knip houden. Infrastructurele projecten (onderhoud wegen, beschoeiingen, herstructurering dorpen) worden uitgesteld. Er is nauwelijks geld voor en onvoldoende personeel. Bovendien wil de gemeente bezuinigen op medewerkers: er moeten mensen uit (ouderen) en ze wil zo weinig mogelijk externen inhuren. Ook de multifunctionele accommodatie (mfa) in Bedum staat ter discussie.

Risico’s

Dijkhuis noemt de begroting ,,een solide basis, maar met risico’s.‘’ Zo verwacht hij kortingen op het Gemeentefonds en tegenvallers in de jeugdzorg. Voor dat laatste wil hij alvast een miljoen euro reserveren.

De begroting wordt 11 november in de gemeenteraad behandeld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen