René Paas over dossier aardbevingen: Nu echt einde aan opeenstapeling bureaucratie

Het Rijk en Groningen hebben vergaande afspraken gemaakt over het sneller aanpakken van aardbevingsschade en de versterking van huizen. Het Centrum Veilig Wonen verdwijnt.

,,Er is sprake van een doorbraak. Er komt een serieuze versnelling van beide processen, die een eind maakt aan de opeenstapeling van bureaucratie’’, belooft commissaris van de Koning René Paas.

Hij heeft vanmiddag in Den Haag met een Groninger delegatie onderhandeld met de ministers Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en Ollongren (Binnenlandse Zaken). Doel was de vastgelopen versterking en afhandeling van schade vlot te trekken.

En volgens Paas gaat dat gebeuren.

Aannemers belangrijke rol

Zo krijgen aannemers bij de versterking een veel belangrijker rol. ,,We willen de dominantie van ingenieursbureaus doorbreken’’, aldus Paas.

Gedupeerden kunnen bij dit traject gebruik maken van een bouwdepot. Er wordt één instantie verantwoordelijk voor de versterking, de Nationaal Coördinator Groningen. Het Centrum Veilig Wonen, waarvan de NAM opdrachtgever is, verdwijnt.

Pardonregeling

Bij de afhandeling van de schade wordt, zoals voorgesteld, geprobeerd het stuwmeer aan claims weg te werken. Minister Wiebes heeft beloofd om te kijken of de pardonregeling voor 9000 claims kan worden uitgebreid zodat hij ook geldt voor schade die is gemeld na 1 januari dit jaar.

Ook gaat het Rijk een boete betalen wanneer het niet lukt om afgesproken termijnen te halen. ,,Daardoor wordt de overheid gedwongen zich aan de afspraken te houden.’’

Woningeigenaren die recht hebben op compensatie voor de waardedaling van hun huis, krijgen een voorschot. Voorts komt er een uitkoopregeling waar woningeigenaren die weg willen uit het aardbevingsgebied, gebruik van kunnen maken.

Vertrouwen

Vice-voorzitter Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging zegt dat het nu aankomt op de uitwerking. ,,We hopen allemaal op deze versnelling. De overheid moet echt zekerheid geven aan mensen. Bewoners moeten ontzorgd worden. Als dat gebeurt, krijgen ze weer vertrouwen.’’

Schorren is heel blij met de komst van de uitkoopregeling. ,,Daar pleiten we al jaren voor. Iedereen die weg wil, moet ook weg kunnen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen