Partij voor de Dieren: NAM speelt met veiligheid omwonenden tankenpark Farmsum

De Partij voor de Dieren in de Groninger Staten wil dat de NAM vertrekt van het tankenpark bij Farsum. Dit naar aanleidng van het overstromen van een lekbak waardoor er zeer giftig en brandbaar aardgascondenstaat in het afwateringskanaal terecht kwam.

De ernstige verontreiniging deed zich voor op donderdag 4 oktober. De NAM ontkende in eerste instantie betrokkenheid bij de vervuiling, maar later werd duidelijk dat het aardgasbedrijf wel degelijk verantwoordelijk was voor de lekkage. De Partij voor de Dieren heeft over het incident en de verdere gang van zaken schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS.

Afwateringskanaal Farmsum is verontreinigd met giftig aardgascondensaat
Lees verder

Geschokt en geschrokken

Statenlid Ankie Voerman is geschokt door de lekkage van het uiterst giftige aardgascondensaat bij Farmsum. Ook is ze geschrokken dat de NAM het ernstige incident zo lang niet op heeft gemerkt: ,,Dat de NAM in eerste instantie haar verantwoordelijkheid ontkende is schandelijk. We vragen ons af of de veiligheid van omwonenden wel in vertrouwde handen is bij het bedrijf en de toezichthouders.''

Voerman wil een spoedig vertrek van de NAM uit Farmsum, maar stelt dat zolang de NAM er nog is, betere controle moet plaatsvinden, door middel van metingen en een onafhankelijke risico-analyse.

Zaken niet op orde

,,Hieruit blijkt duidelijk dat de NAM haar zaken niet op orde heeft'', meent Voerman, ,,De veiligheid van omwonenden is opnieuw ernstig in gevaar gebracht door tekortkomingen in de bedrijfsvoering van het tankenpark, na de grote lekkage in de haven van vorig jaar. Dat de NAM weer wegkomt met een excuus en het vergoeden van de kosten is onacceptabel. Volksgezondheid, natuur en milieu staan op het spel, maar elke urgentie om dit bedrijf aan te pakken lijkt te ontbreken.”

De provincie heeft wel een in rol in het bewaken van de volksgezondheid

De provincie is niet het bevoegd gezag van het tankenpark. Dat is het ministerie van Economische Zaken. De provincie heeft wel een in rol in het bewaken van de volksgezondheid en het beschermen van natuur en milieu. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat GS de NAM op scherp zet.

Onafhankelijk

Tevens moet het college bij het ministerie en SodM op een onafhankelijke risico-analyse aandringen. Tot op heden is het inschatten van de risico’s en de controle op incidenten de verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf.
Volgens Voerman is het ook wenselijk om extra meetapparatuur in te bouwen in het riool en het kanaal, zodat verontreiniging direct gesignaleerd wordt. Nu lopen mensen gezondheidsrisico's of kan er onherstelbare schade optreden aan het leven in het water, voordat de verontreiniging wordt opgemerkt.

Afwateringskanaal is weer schoon; vervuild water met tankauto's afgevoerd

In opdracht van waterschap Hunze en Aa's is het Afwateringskanaal gereinigd. Het vervuilde water is met tankauto's afgevoerd. De schermen op het kanaal blijven voor de zekerheid nog enige tijd liggen. De riolering op het terrein van het Tankenpark is vrijdag door de gemeente met balgen afgesloten om verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. Toch bleef de riolering enigszins lekken. Vervolgens is daarom een put in de riolering volgestort met zand. Het betreft een hemelwaterriool, dat regenwater opvangt en afvoert. De riolering wordt over een afstand van bijna een kilometer leeggehaald en grondig schoongemaakt. Met deze werkzaamheden is inmiddels begonnen. Het vervuilde water wordt met tankauto's afgevoerd. Daarna wordt onderzocht of sprake is van bodemverontreiniging. Mocht dat het geval zijn, dan moet de bodem zo snel mogelijk schoongemaakt worden.
Aardgascondensaat bevat gevaarlijke stoffen. Door de brandweer en GGD zijn metingen verricht om te kijken of der gevaar bestond voor de gezondheid van omwonenden. In de omgeving van de woningen zijn geen hoge en langdurige concentraties gemeten. Door de vrijgekomen geur blijkt een aantal omwonenden toch gezondheidsklachten te hebben in de vorm van hoofdpijn. Mochten die klachten aanhouden dan kunnen deze mensen contact opnemen met hun huisarts of met de afdeling Medische Milieukunde van de GGD Groningen. De GGD Groningen is bereikbaar via het algemene nummer 050 – 367 4000.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.